Đóng menu x

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Đánh giá nguy cơ rủi ro pháp lý và tuân thủ

Tuân thủ pháp lý: Đánh giá liệu việc sử dụng chất hóa học tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan.

Báo cáo và giám sát: Đánh giá hệ thống báo cáo và giám sát để đảm bảo sự tuân thủ.

Tính chất của chất hóa học

Dạng vật chất: Đánh giá liệu chất hóa học có thể tồn tại dưới dạng khí, lỏng, hay rắn, và cách chúng tương tác với môi trường.

Tính chất hóa học: Xác định tính chất hoá học như độc tố, cháy nổ, ức chế, v.v.

Phương pháp sử dụng, Quy trình sản xuất hoặc sử dụng: Đánh giá cách chất hóa học được sản xuất và sử dụng trong quá trình sản xuất.

Lượng sử dụng: Xác định lượng chất hóa học được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro.

Nhận diện Phương tiện lưu trữ và vận chuyển

Phương tiện lưu trữ: Đánh giá điều kiện lưu trữ, bảo quản và kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, v.v.

Vận chuyển: Đánh giá an toàn trong quá trình vận chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Đánh giá Bảo vệ cá nhân và an toàn lao động

Trang thiết bị bảo vệ cá nhân: Đánh giá việc sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân như kính bảo hộ, mặt nạ, găng tay, v.v.

Quy tắc an toàn lao động: Đánh giá việc thực hiện quy tắc an toàn lao động khi làm việc với chất hóa học.

Ứng phó Xử lý sự cố và phòng ngừa

Kế hoạch ứng phó sự cố: Đánh giá kế hoạch xử lý sự cố và khắc phục hậu quả.

Biện pháp phòng ngừa: Đánh giá các biện pháp đề xuất để ngăn chặn sự cố từ việc xảy ra.

Tác động môi trường: Đánh giá tác động của chất hóa học đối với môi trường nước, không khí, và đất.

Phương pháp xử lý chất thải: Đánh giá phương pháp xử lý chất thải và tác động của nó đối với môi trường.

Quá trình đánh giá này giúp xác định rõ ràng các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hóa chất và từ đó, áp đặt các biện pháp an toàn hợp lý để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe của nhân viên và môi trường.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn 

Bình luận

Tel: 090306 3599