Đóng menu x

Quản lý môi trường

Thông báo về thiệt hại đối với môi trường

Thông báo về thiệt hại đối với môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO VỀ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Kính gửi:.......................(Tên cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thư
Tính toán thiệt hại đối với môi trường

Tính toán thiệt hại đối với môi trường

Tính toán thiệt hại đối với môi trường Đơn vị cung cấp dịch vụ phối hợp với cơ quan yêu cầu bồi thường xác định các loại dữ liệu, chứng cứ cần thu thập để tính toán thiệt hại đối với môi trường sau
Quy trình bồi thường thiệt hại đối với môi trường

Quy trình bồi thường thiệt hại đối với môi trường

Quy trình các bước bồi thường thiệt hại đối với môi trường: 1. Thông báo thiệt hại đối với môi trường 2. Thủ tục tiếp nhận thông báo về thiệt hại đối với môi trường 3. Trách nhiệm của cơ quan
Xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường

Xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG Xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường được quy định trong quyết định số 2344/QĐ-BTNMT. Quyết định số: 2344/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởn
Sàn thao tác lấy mẫu khí thải

Sàn thao tác lấy mẫu khí thải

Sàn thao tác lấy mẫu khí thải được quy định trong Thông tư 31/2016/TT-BTNMT  áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghi
Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế

Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế

Nhằm góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua: Cải thiện nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế ở Việt Nam; Nâng
Đăng ký nhận tài liệu môi trường

Đăng ký nhận tài liệu môi trường

Đăng ký nhận tài liệu môi trường Kính gửi quý khách hàng, sau khi quý khách đăng ký xong biểu mẫu tài liệu an toàn thì định kỳ Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường sẽ gửi các tài liệu môi trường
Quan trắc nồng độ dầu ô nhiễm môi trường biển

Quan trắc nồng độ dầu ô nhiễm môi trường biển

Quan trắc nồng độ dầu ô nhiễm môi trường biển Đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu để xác định nồng độ dầu trong môi trường biển 1. Việc đo đạc, quan trắc và lấy mẫu được tiến hành tại các vị trí

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường