Đóng menu x

Quản lý môi trường

Phương pháp nào đo lưu lượng xả thải?

Phương pháp nào đo lưu lượng xả thải?

Phương pháp nào đo lưu lượng xả thải? Câu hỏi: Công ty tôi là công ty chế biến cao su, tôi được biết sau hệ thống xử lí nước thải thì phải lắp đặt đồng hồ để đo lưu lượng thải, nhưng cty tôi l
Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước?

Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước?

Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước? Câu hỏi: Kính gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường,Công ty của tôi hiện đang hoàn thành trạm xử lý nước thải cho một khu dân cư, có công suất 2.000m3/ngày đêm
Thủ tục xin phép khai thác nước ngầm

Thủ tục xin phép khai thác nước ngầm

Quy định hiện nay về thủ tục xin phép khai thác nước ngầm có yêu cầu về mục đích sử dụng đất trong giấy tờ đất đai và thủ tục, giấy tờ về môi trường như thế nào? Câu hỏi: Chúng tôi là đơn vị tư
Cấp phép mục đích khai thác nước để đóng bình 20L

Cấp phép mục đích khai thác nước để đóng bình 20L

Hiện Đồng Nai không cấp phép mục đích khai thác nước để đóng bình 20L, trong khi ở vùng nông thôn lại rất cần do chưa có nước cấp tập trung. Hỏi: Tỉnh Đồng Nai hạn chế như vậy đã hợp lý chưa? C
Giải pháp xử lý dứt điểm ô nhiễm ở các làng nghề

Giải pháp xử lý dứt điểm ô nhiễm ở các làng nghề

Giải pháp xử lý dứt điểm ô nhiễm ở các làng nghề Câu hỏi: Cử tri đề nghị Nhà nước có giải pháp xử lý dứt điểm ô nhiễm ở các làng nghề Trả lời: Ô nhiễm môi trường làng nghề là một trong nhữ
Giải quyết tình trạng xả thải ra môi trường

Giải quyết tình trạng xả thải ra môi trường

Vi phạm xả thải ra môi trường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm tại Công ty Hào Dương Câu hỏi: Cử tri phản ánh, Công ty Hào Dương nhiều lần vi phạm xả thải ra môi trường nhưng chưa được giải

Tel: 090306 3599