Đóng menu x

Chương trình quản lý hóa chất nâng cao gồm những gì

Chứng chỉ an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP(Luật hóa chất) dành cho khóa học an toàn hóa chất do TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Chương trình quản lý hóa chất nâng cao gồm những gì

Một doanh nghiệp hoạt động hóa chất có thể áp dụng chương trình quản lý hóa chất cơ bản và nâng cao thông qua các nội dung sau:
• Chính sách quản lý hóa chất, quy trình tuân thủ và cam kết
• Đào tạo và truyền thông nhân viên
• Thực hành mua sắm hóa chất
• Lưu trữ hóa chất, vận chuyển, xử lý và sử dụng thực hành
• Quản lý tồn kho hóa chất
• Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (ERP), tai nạn, sự cố và kế hoạch khắc phục sự cố tràn
• Sản phẩm truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính toàn vẹn
• Hóa chất và đổi mới quy trình

Cụ thể của các nội dung trong chương trình quản lý hóa chất là:
• Chính sách quản lý hóa chất, quy trình tuân thủ và cam kết: điều quan trọng là các doanh nghiệp phải có chính sách và quy trình mạnh mẽ là bước đầu tiên để quản lý hóa chất phù hợp. Tài liệu này thể hiện sự hỗ trợ quản lý và lập kế hoạch toàn diện cho quản lý hóa chất. Mặc dù tài liệu này không đảm bảo hành vi có trách nhiệm, nhưng nó là tiền thân quan trọng để quản lý hóa chất có trách nhiệm, có hệ thống.
• Đào tạo và truyền thông cho nhân viên: để quản lý hóa chất có trách nhiệm, tất cả các công nhân tiếp xúc với hóa chất phải nhận thức được các hướng dẫn và thực hành quản lý có trách nhiệm.
• Lựa chọn hóa chất, mua sắm và thực hành mua hàng: Để đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hóa chất, bước đầu tiên quan trọng là tìm hiểu hóa chất nào được đưa vào doanh nghiệp. Một khi bạn biết những gì đang đến trong cửa, bạn được trang bị tốt hơn để đưa ra quyết định có trách nhiệm về những gì được mua và cách quản lý các hóa chất mua.
• Lưu trữ hóa chất, vận chuyển, xử lý và sử dụng, thực hành: Một khi hóa chất được đưa vào doanh nghiệp, công nhân phải được chuẩn bị để lưu trữ, vận chuyển, xử lý và sử dụng chúng một cách có trách nhiệm để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và / hoặc tiếp xúc với công nhân.
• Quản lý kho hóa chất: Duy trì kiểm kê hóa chất là một phần quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ tốt để xác nhận sự hiểu biết của doanh nghiệp về sản phẩm nào được sử dụng tại chỗ và liệu chúng có đáp ứng tiêu chí hay không. Hàng tồn kho cũng rất quan trọng để xác định nguồn gốc của lỗi sản phẩm trong trường hợp không tuân thủ.
• Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (ERP), kế hoạch khắc phục sự cố và sự cố tràn: Để bảo vệ người lao động và / hoặc người ứng phó khỏi sự phơi nhiễm vô ý, điều quan trọng là phải có kế hoạch quản lý sự cố hóa chất khẩn cấp mà tất cả công nhân đã chuẩn bị thực hiện.
• Truy xuất nguồn gốc, chất lượng / tính toàn vẹn của sản phẩm : Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, điều quan trọng là trang web của doanh nghiệp của bạn phải xác nhận chất lượng của hóa chất phù hợp với chất lượng của hóa chất nhận được, đặc biệt liên quan đến tiêu chí môi trường và tài liệu truy nguyên đầy đủ. Điều này cho phép một doanh nghiệp ngăn chặn sự không tuân thủ không chủ ý hoặc tiếp xúc với hóa chất của công nhân / môi trường.
• Đổi mới quy trình & hóa chất : Quản lý hóa chất là một lĩnh vực phức tạp, nơi chúng ta hiện đang có nhiều thách thức về môi trường hơn là các giải pháp. Điều quan trọng là các đối tác chuỗi giá trị phối hợp với nhau để đổi mới nhằm tránh xa các chất gây ô nhiễm được quản lý theo hướng thay thế các chất gây ô nhiễm bằng các giải pháp thay thế và đổi mới tốt hơn để giảm tác động môi trường.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599