Đóng menu x

Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

Theo điều 37, luật hóa chất quy định “Hàng năm các cơ sở hóa chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó sự cố hóa chất.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuân thủ quy định pháp luật, Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường đã phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

Ngoài việc tuân thủ những quy định của pháp luật, việc thực hiện diễn tập ứng phó sự cố còn trang bị kỹ năng cho cán bộ công nhân, cán bộ làm công tác an toàn của doanh nghiệp hóa chất. Đảm bảo tối đa khả năng phản ứng của công nhân viên. Giảm thiểu tác động đến con người và môi trường.

Nội dung chính thực hiện trong buổi diễn tập:

  1. Lập kế hoạch giả định về sự cố tràn đổ hóa chất.
  2. Phương án thông báo, liên lạc, huy động lực lượng và trang thiết bị tại chổ.
  3. Phân công nhiệm vụ, trang thiết bị bảo hộ.
  4. Xác định loại hóa chất tràn đổ, thực hiện thu gom.
  5. Xử lý hóa chất đã thu gom.
  6. Tổng kết, nhận xét, báo cáo.

Video hướng dẫn diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất cho các doanh nghiệp thực hiện trong công tác triển khai ứng phó.

Mọi chi tiết yêu cầu khác, vui lòng liên hệ về Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường để được tư vấn

Thông tin:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 0938 040 020 | Email: trungtam@ungphosuco.com

 

Bình luận

Tel: 090306 3599