Đóng menu x

Video ứng phó sự cố

An toàn khi làm việc với hóa chất

An toàn khi làm việc với hóa chất

Mỗi ngành nghề, mỗi hoạt động đều có đặc thù công việc riêng, đều tiềm ẩn những mối nguy hiểm riêng trong quá trình làm việc. Hoạt động tiếp xúc với hóa chất trong quá trình làm việc cũng có những mối
Quản lý hóa chất an toàn

Quản lý hóa chất an toàn

Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, cơ sở,... Góp phần vào sự phát triển của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên sự chủ quan đối với hóa chất sẽ gây
Cách xử lý sự cố cháy hóa chất trong khu dân cư

Cách xử lý sự cố cháy hóa chất trong khu dân cư

Mỗi ngành nghề, mỗi hoạt động đều có đặc thù công việc riêng, đều tiềm ẩn những mối nguy hiểm riêng trong quá trình làm việc. Hoạt động tiếp xúc với hóa chất trong quá trình làm việc cũng có những mối
Các bước ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

Các bước ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, cơ sở,... Góp phần vào sự phát triển của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên sự chủ quan đối với hóa chất sẽ gây

Tel: 090306 3599