Đóng menu x

An toàn xây dựng

Yêu cầu về thang máy nhà chung cư

Yêu cầu về thang máy nhà chung cư

QCVN 04:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ Yêu cầu về thang máy 1  Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy, từ 10 tầng trở lên phải có
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ NHÀ CHUNG CƯ

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ NHÀ CHUNG CƯ

QCVN 04:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 1  Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng nhà chung cư, nhà
Yêu cầu về hệ thống thu gom rác nhà chung cư

Yêu cầu về hệ thống thu gom rác nhà chung cư

QCVN 04:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ ***Yêu cầu về hệ thống thu gom rác 1  Nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp phải có hệ thống thu gom rác đảm bảo các quy định về an toà
 Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3

 Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH  Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3 Hình I.9 - Minh họa buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3
 Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1

 Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH  Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 Hình I.7 - Minh họa các quy định về bố trí buồng thang bộ loại N
Bố trí phân tán các lối ra thoát nạn

Bố trí phân tán các lối ra thoát nạn

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bố trí phân tán các lối ra thoát nạn (xem quy định 3.2.8) Hình I.3 - Minh họa về bố trí phân tán các buồng thang

Tel: 090306 3599