Đóng menu x

An toàn xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng đang bị xem nhẹ

An toàn lao động trong xây dựng đang bị xem nhẹ

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng từ những công trình thi công trên cả nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo báo cáo từ Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương bin
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Bảo đảm an toàn lao động trong xây dựng An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm
Lối thoát nạn

Lối thoát nạn

Lối thoát nạn được qui định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu c
Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động

Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động

Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động Luật số: 84/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an
Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động Luật số: 84/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành
Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động

Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động

Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động Luật số: 84/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ
Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động Luật số: 84/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hàn
Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động Luật số: 84/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật a
Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động Luật số: 84/2015/QH13. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, v

Tel: 090306 3599