Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 133/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu nhằm bảo đảm cho việc phòng ngừa, hạn chế tối đa sự cố tràn dầu xảy ra, sẵn sà
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó
Công tác phòng ngừa Sự cố tràn dầu

Công tác phòng ngừa Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU 1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự
Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố trần dầu

Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố trần dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố trần dầu 1. Bộ Quốc phòng
Dự kiến một số tình huống sự cố tràn dầu

Dự kiến một số tình huống sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Dự kiến một số tình huống sự cố tràn dầu: 1. Tràn dầu tàu chở
Quản lý cập nhập kế hoạch ƯPSCTD

Quản lý cập nhập kế hoạch ƯPSCTD

Quản lý cập nhập kế hoạch ƯPSCTD- kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Quản lý, triển khai và thực hiện kế hoạch Quản lý cập nhập kế hoạch ƯPSCTD Hàng năm vào tháng 12

Tel: 090306 3599