Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

7 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI CHỌN GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

7 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI CHỌN GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

7 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI CHỌN GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG Bàn tay con người là một trong những lợi thế và đặc điểm cấu tạo khác với các loài động vậy khác, giúp cho ta có khả năng làm được những công v
Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trư
An toàn vận hành trạm nạp LPG

An toàn vận hành trạm nạp LPG

An toàn vận hành trạm nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường c
Quy định về vùng nguy hiểm trạm nạp LPG

Quy định về vùng nguy hiểm trạm nạp LPG

Quy định về vùng nguy hiểm trạm nạp LPG, Phân loại vùng nguy hiểm trạm nạp LPG, an toàn trạm nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm
Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ được quy định trong QCVN 01:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụ
Yêu cầu về an toàn cháy nhà chung cư

Yêu cầu về an toàn cháy nhà chung cư

Yêu cầu về an toàn cháy nhà chung cư được quy định trong QCVN 04:2019/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trườn
Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Phân loại hàng hóa nguy hiểm Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại sau đây: Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy
Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 133/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu nhằm bảo đảm cho việc phòng ngừa, hạn chế tối đa sự cố tràn dầu xảy ra, sẵn sà
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó

Tel: 090306 3599