Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

Lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được quy định tại Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư Số 09/2019/TT-BC
Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện được quy định tại Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư Số 09/2
Công tác lắp đặt hệ thống giám sát vận hành

Công tác lắp đặt hệ thống giám sát vận hành

Công tác lắp đặt hệ thống giám sát vận hành được quy định tại Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư Số 09/2019/TT
Dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa

Dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa

Dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa được quy định tại Thông tư Số: 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về bảo đảm an ninh n
Kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ được quy định tại Thông tư Số: 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về bảo đảm an

Tel: 090306 3599