Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

1. Hệ thống quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp  Hệ thống quản lí an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp - ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn
Cách tính tần suất tai nạn lao động

Cách tính tần suất tai nạn lao động

Để đánh giá hiệu quả công tác An toàn, vệ sinh lao động thì người ta hay dựa trên các chỉ số về Tai nạn lao động như tần suất xảy ra tai nạn lao động hay số ngày công bị mất trung bình cho một tai nạn
Bụi silic là gì

Bụi silic là gì

Bụi silic: Là bụi có chứa silic tự do (lớn hơn hoặc bằng 1%), phát sinh do các hoạt động lao động, sản xuất trong môi trường lao động. Bụi không chứa silic: Là bụi mà trong thành phần không có sili
Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc TWA

Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc TWA

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc TWA - Time Weighted Average: Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 8 giờ, mà không được phép để người lao đ
Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL

Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL

Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL (STEL - Short Term Exposure Limit): Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 15 phút, mà không được phép để ngườ
Quy định chung về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Quy định chung về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Quy định chung về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp được quy định trong QCVN 01:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận
Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ được quy định trong QCVN 01:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụ
Phòng trực điều khiển chống cháy

Phòng trực điều khiển chống cháy

Phòng trực điều khiển chống cháy trong phòng cháy chữa cháy được trình bày trong QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fir
Thiết kế bãi quay xe chữa cháy

Thiết kế bãi quay xe chữa cháy

Thiết kế bãi quay xe chữa cháy trong phòng cháy chữa cháy được trình bày trong QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire

Tel: 090306 3599