Đóng menu x

Tư vấn an toàn lao động

Kết cấu vách (không chịu lực)

Kết cấu vách (không chịu lực)

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Kết cấu vách (không chịu lực) Kết cấu và vật liệu Giới hạn chịu lửa   (1) (2)
Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy Nhóm cháy của vật liệu Các thông số cháy Nhiệt độ k
Bậc chịu lửa của nhà

Bậc chịu lửa của nhà

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bảng - Bậc chịu lửa của nhà Bậc chịu lửa của nhà Giới hạn chịu lửa của kết cấu nhà, không nhỏ hơn
Phân loại bộ phận ngăn cháy

Phân loại bộ phận ngăn cháy

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận ngăn cháy Giới hạn chịu lử
QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CƠ SỞ TỒN CHỨA LPG

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CƠ SỞ TỒN CHỨA LPG

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CƠ SỞ TỒN CHỨA LPG (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến
CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG

CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG

CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG (Thông tư 41/2011/TT-BCT) Quy định chung đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG 1.Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG phải có tư cách pháp nhân và
KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG (Thông tư 41/2011/TT-BCT) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định bao gồm: 1.Đơn đề nghị cấp Giấy

Tel: 090306 3599