Đóng menu x

Các doanh nghiệp kiểm soát hóa chất trong quá trình sản xuất

Chứng chỉ an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP(Luật hóa chất) dành cho khóa học an toàn hóa chất do TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Các doanh nghiệp kiểm soát hóa chất trong quá trình sản xuất

Các doanh nghiệp kiểm soát hóa chất trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo an toàn hóa chất:
• Kiểm kê hóa chất bao gồm tất cả các hóa chất được sử dụng để sản xuất, dụng cụ / thiết bị, vận hành và bảo trì (bao gồm cả hóa chất trong sản xuất, chất tẩy rửa tại chỗ, hóa chất ETP, dầu mỡ và chất bôi trơn, nếu có). Vui lòng tham khảo Hướng dẫn áp dụng
• Doanh nghiệp có thể cung cấp một danh sách đầy đủ các hóa chất mua trong năm và tất cả các hóa chất đã mua đều được kiểm kê.
• Một kho hóa chất tồn tại với thông tin tối thiểu:
• Tên và loại hóa chất (thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, vật liệu phủ, chất tẩy rửa, chất làm mềm, v.v.)
• Tên nhà cung cấp / nhà cung cấp và loại: (danh sách thả xuống) nhà sản xuất / công thức ban đầu, nhà cải cách, đại lý, nhà phân phối, môi giới, khác, không rõ)
• MSDS / Bảng dữ liệu an toàn (SDS), tuân thủ hoặc tương đương với Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) – tính sẵn có và ngày phát hành
• Chức năng
• Phân loại mối nguy
• Nơi được sử dụng (ví dụ: tòa nhà / quy trình / máy nào)
• Điều kiện lưu trữ cần thiết và vị trí lưu trữ
• Số lượng (danh sách thả xuống: gallon, gram, kilôgam, tấn, lít), tổng số và sự cố trong trường hợp được lưu trữ tại các địa điểm khác nhau
• Số CAS hoặc số (khi trong hỗn hợp)
• Số lô (số lượng được ghi theo lô #)
• Tuân thủ MRSL
• Ngày mua
• Ngày hết hạn (nếu có)
• Kiểm kê hóa chất cần ghi lại thông tin số lượng sử dụng và số lượng cần được cập nhật ít nhất hàng tháng
• Một hệ thống theo dõi thời gian thực (điện tử hoặc thủ công) cần được đặt tại kho / kho, sản xuất và khu vực lưu trữ tạm thời để theo dõi số lượng và lượng sử dụng (nhật ký vào / ra) của hóa chất
• Kiểm tra cân bằng trên toàn doanh nghiệp (mua, sử dụng) phải được theo dõi ít nhất 6 tháng một lần
• Các kho hóa chất được cập nhật bất cứ khi nào một hóa chất mới được mua. Một bổ sung hóa chất mới bắt đầu đào tạo công nhân, PPE, xem xét mọi yêu cầu về nguy hiểm và lưu trữ, lập kế hoạch khẩn cấp và yêu cầu xử lý.
• Hóa chất mới không được chuyển vào kho cho đến khi xác minh diễn ra: khớp với PO, được thêm vào danh sách kiểm kê hóa chất, CAS số. được sàng lọc chống lại MRSL, được chấp nhận để sử dụng, được chỉ định để lưu trữ đúng theo loại nguy hiểm và khả năng tương thích của nó, và được dán nhãn đúng.

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599