Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trách nhiệm của Giám đốc cấp trung đối với an toàn được cung cấp thông qua
Điều kiện không an toàn được định nghĩa là:
Tại nơi làm việc nếu thiết bị máy móc không đảm bảo an toàn vệ sinh, người lao độg sẽ
Cận tai nạn tại nơi làm việc hôm nay có thể trở thành tai nạn thảm khốc ngày mai. Làm sao ngăn chận, phòng ngừa
Khi trèo lên thang hay xuống thang, qui tắc 3 điểm tiếp xúc để an toàn là:
Không gian kín là
Phòng ngừa rơi bằng các cách nào:
Một công nhân thảy một cái búa cho đồng nghiệp được coi là:
Trong môi trường có nguy cơ cao do thiếu không khí phải sử dụng loại mặt nạ phòng độc kiểu:
Khi điều tra tai nạn, có 5 yếu tố cần xem xét đó là
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599