Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của mình, người lao động phải làm gì?
Khi nào thì tiến hành đánh giá rủi ro hệ thống an toàn của công ty
Bao bì, thùng, bồn chứa hóa chất nguy hiểm phải đạt được những quy định nào?
Bộ Khoa Học Công Nghệ phối hợp với Bộ Công Nghiệp có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Làm việc trong môi trường nguy hiểm độc hại không gian hạn chế phải có các điều kiện gì?
Các biện pháp kiểm soát mối nguy
Qui định bảo quản nguyên liệu ngoài trời đối với nguyên liệu dễ cháy nổ phải cách xa khu vực nhà xưởng chung quanh tối thiểu là:
Ô màu vàng trên hệ thống nhận biết vật liệu nguy hiểm biểu thị:
Nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi sử dụng dụng cụ cầm tay
Bao nhiêu công nhân có thể làm việc an toàn trên một cái thang đơn cùng lúc:
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599