Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Không gian kín là
Những yếu tố liên quan đến mức độ tai nạn điện bao gồm
Ô màu vàng trên hệ thống nhận biết vật liệu nguy hiểm biểu thị:
Trong ký hiệu về nhãn mác của hóa chất thì màu nào biểu hiện độc tính của nó?
Trang bị bảo vệ cá nhân nào mà công nhân cần có khi ở trong tình trạng tiềm ẩn có thể rơi từ trên cao hay có vật rơi từ trên cao
Trong trường hợp khẩn cấp phải di tản tập thể cần phải?
Trên một thiết bị vận hành thì những điểm nào cần nên được che chắn an toàn
Chỉ số ASR (Accident Severity Rate) là
Khi đi lại, làm việc trên cao, bạn phải tuân thủ điều gì?
Các trường hợp sau đây, trường hợp nào được công nhận tai nạn lao động không do lỗi của người lao động:
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599