Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Bộ Y tế có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Cận tai nạn tại nơi làm việc hôm nay có thể trở thành tai nạn thảm khốc ngày mai. Làm sao ngăn chận, phòng ngừa
Phân lượng % dòng điện xoay chiều qua tim tăng dần gần đúng theo thứ tự đường đi của dòng điện như thế nào:
Điều quan trọng nhất khi bắt đầu nâng và di chuyển một vật bằng phương pháp thủ công là:
Điều nào sau đây không được xem là thói quen chấp nhận khi lắp ghép giàn giáo:
Tác dụng của thiết bị che chắn là gì?
Rủi ro là
Trong hai trường hợp nêu dưới đây, trường hợp nào là tai nạn lao động:
Các thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất, các thiết bị cầm tay khi sử dụng phải:
Trong một đám cháy khi gặp phải có nhiều khói, các bạn nên
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599