Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi bắt đầu một công việc hay dự án, cần phải nhận diện mối nguy bằng cách
Trong trường hợp khẩn cấp phải di tản tập thể cần phải?
Bộ Y tế có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Qui định bảo quản nguyên liệu trong nhà về độ cao nhất của nguyên liệu chất lên phải cách hệ thống phun nước chữa cháy tối thiểu:
Những yếu tố liên quan đến mức độ tai nạn điện bao gồm
Bộ Thuỷ sản có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Bình chữa cháy trong một nhà xưởng hay tòa nhà phải:
Làm việc trong không gian kín có yêu cầu quan trọng nhất là việc kiểm tra không khí tại các vị trí nào:
Điều kiện không an toàn được định nghĩa là:
Những đáp án nào sau đây không phải là hành động không an toàn
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599