Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi dung môi dễ cháy, tràn ra ngoài với số lượng lớn
Các biện pháp kiểm soát mối nguy
Một vật liệu được gọi là nguy hiểm khi thể hiện các tính chất sau đây ngoại trừ tính chất nào:
Phòng ngừa rơi bằng các cách nào:
Phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra sự rò rĩ chai đựng khí ga nén dễ cháy
Những đối tượng nêu dưới đây đối tượng nào người sử dụng lao động không bắt buộc phải trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân
Bộ Khoa Học Công Nghệ phối hợp với Bộ Công Nghiệp có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Chỉ số ASR (Accident Severity Rate) là
Đối với nhà kho các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy nên bố trí
Trách nhiệm của Giám đốc cấp trung đối với an toàn được cung cấp thông qua
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường