Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công nhân làm việc ở độ cao _____ mét so với bề mặt đứng làm việc thì cần phải có hệ thống bảo vệ rơi
Chất chữa cháy vẫn được coi là hiệu quả và thông dụng nhất
Khi dung môi dễ cháy, tràn ra ngoài với số lượng lớn
Phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra sự rò rĩ chai đựng khí ga nén dễ cháy
Chỉ số ASR (Accident Severity Rate) là
Theo thống kê nguyên nhân gây ra tai nạn 90% xuất phát từ
Điều quan trọng nhất khi bắt đầu nâng và di chuyển một vật bằng phương pháp thủ công là:
Nghĩa vụ của người lao động gồm những nội dung gì?
Nói đến yêu cầu pháp lý của hệ thống HSE, cần phải đáp ứng các yêu cầu nào sau đây:
Các yếu tố sau đây yếu tố nào là yếu tố có hại
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599