Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Những đối tượng nêu dưới đây đối tượng nào người sử dụng lao động không bắt buộc phải trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân
An toàn sinh mạng theo NFPA 101 thì trong 1 tòa nhà phải có ít nhất mấy phương tiện thoát hiểm
Nghĩa vụ của người lao động gồm những nội dung gì?
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất được viết tắt bằng từ:
Các trường hợp sau đây, trường hợp nào được công nhận tai nạn lao động không do lỗi của người lao động:
Tài liệu của một hệ thống an toàn bao gồm:
Khi phải sử dụng thang làm việc, phải:
Trong môi trường có nguy cơ cao do thiếu không khí phải sử dụng loại mặt nạ phòng độc kiểu:
Một công nhân thảy một cái búa cho đồng nghiệp được coi là:
Yêu cầu đối ứng nào là sai khi có báo động cháy:
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường