Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Bình chữa cháy trong một nhà xưởng hay tòa nhà phải:
Thông tin trong MSDS không bao gồm điều gì:
Nguyên lý phòng cháy nổ
Trên một thiết bị vận hành thì những điểm nào cần nên được che chắn an toàn
Chất chữa cháy vẫn được coi là hiệu quả và thông dụng nhất
Trách nhiệm của Giám đốc cấp trung đối với an toàn được cung cấp thông qua
Rủi ro là
Khi dung môi dễ cháy, tràn ra ngoài với số lượng lớn
Tại nơi làm việc nếu thiết bị máy móc không đảm bảo an toàn vệ sinh, người lao độg sẽ
Một vật liệu được gọi là nguy hiểm khi thể hiện các tính chất sau đây ngoại trừ tính chất nào:
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599