Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Bao nhiêu công nhân có thể làm việc an toàn trên một cái thang đơn cùng lúc:
Nguyên tắc dựng thang đơn trên mặt phẳng ngang tuân theo tỉ lệ chiều cao làm việc và khoảng cách chân thang đến mặt tựa là:
Trong khi đi bộ, trượt chân là do:
Khi đi lại, làm việc trên cao, bạn phải tuân thủ điều gì?
Các thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất, các thiết bị cầm tay khi sử dụng phải:
Những đối tượng nêu dưới đây đối tượng nào người sử dụng lao động không bắt buộc phải trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân
Một công nhân thảy một cái búa cho đồng nghiệp được coi là:
Trước khi làm việc với vật liệu nguy hiểm, điều quan trọng đầu tiên là người tiếp xúc phải tường tận:
Khi nào thì tiến hành đánh giá rủi ro hệ thống an toàn của công ty
Các chai chứa khí cháy nổ và các chai oxi được cất giữ cùng một chỗ
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599