Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi xảy ra hỏa hoạn ta thực hiện các việc sau theo trình tự nào
Nhận diện mối nguy tại nơi làm việc bằng các cách sau:
Các yếu tố sau đây yếu tố nào là yếu tố nguy hiểm
Những đáp án nào sau đây không phải là hành động không an toàn
Nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi sử dụng dụng cụ cầm tay
Tác dụng của thiết bị bảo hiểm là gì?
Khi phát hiện có đám cháy xảy ra người lao động phải:
Trước khi làm việc với vật liệu nguy hiểm, điều quan trọng đầu tiên là người tiếp xúc phải tường tận:
Bộ Thuỷ sản có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Đối với nhà kho các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy nên bố trí
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường