Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong trường hợp khẩn cấp phải di tản tập thể cần phải?
Mối nguy theo HSE là
Tài liệu của một hệ thống an toàn bao gồm:
Biện pháp PCCC gồm:
Trong trường hợp khẩn cấp, khi gọi điện thoại cấp cứu bạn nói:
Tai nạn điện xảy ra trong trường hợp nào?
Qui định bảo quản nguyên liệu trong nhà về độ cao nhất của nguyên liệu chất lên phải cách hệ thống phun nước chữa cháy tối thiểu:
Những yếu tố liên quan đến mức độ tai nạn điện bao gồm
Các yếu tố sau đây yếu tố nào là yếu tố nguy hiểm
Phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra sự rò rĩ chai đựng khí ga nén dễ cháy
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599