Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Điều kiện làm việc trong không gian hẹp qui định hàm lượng oxy tối thiểu là:
Điều kiện không an toàn được định nghĩa là:
Làm việc trong không gian kín có yêu cầu quan trọng nhất là việc kiểm tra không khí tại các vị trí nào:
Khi bắt đầu một công việc hay dự án, cần phải nhận diện mối nguy bằng cách
Tác dụng của thiết bị bảo hiểm là gì?
Qui định bảo quản nguyên liệu trong nhà về độ cao nhất của nguyên liệu chất lên phải cách hệ thống phun nước chữa cháy tối thiểu:
Cận tai nạn tại nơi làm việc hôm nay có thể trở thành tai nạn thảm khốc ngày mai. Làm sao ngăn chận, phòng ngừa
Tài liệu của một hệ thống an toàn bao gồm:
Khi ngưng sử dụng xe nâng tài xế phải:
Tai nạn điện xảy ra trong trường hợp nào?
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599