Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong khi đi bộ, trượt chân là do:
Khi trèo lên thang hay xuống thang, qui tắc 3 điểm tiếp xúc để an toàn là:
Mục đích của công tác an toàn vệ sinh lao động là gì?
Trách nhiệm của Giám đốc cấp trung đối với an toàn được cung cấp thông qua
Trong hai trường hợp nêu dưới đây, trường hợp nào là tai nạn lao động:
Những yếu tố liên quan đến mức độ tai nạn điện bao gồm
Khi gặp sự cố trong lúc cầu trục đang vận hành bạn sẽ xử lý sao
Định nghĩa lối thoát hiểm của Cục quản lý An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp của nước Mỹ (OSHA) là
Nguyên lý phòng cháy nổ
Các yếu tố sau đây yếu tố nào là yếu tố nguy hiểm
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599