Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tác dụng của biển báo, tín hiệu là gì?
Khi ngưng sử dụng xe nâng tài xế phải:
Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện
Cận tai nạn tại nơi làm việc hôm nay có thể trở thành tai nạn thảm khốc ngày mai. Làm sao ngăn chận, phòng ngừa
Trong khi đi bộ, trượt chân là do:
Rủi ro là
Biện pháp kiểm soát kỹ thuật cho một mối nguy theo định nghĩa đúng nhất là :
Yêu cầu đối ứng nào là sai khi có báo động cháy:
Nghĩa vụ của người lao động gồm những nội dung gì?
Bộ Khoa Học Công Nghệ phối hợp với Bộ Công Nghiệp có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường