Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mối nguy theo HSE là
Nghĩa vụ của người lao động gồm những nội dung gì?
Không gian kín là
Khi phải sử dụng thang làm việc, phải:
Khi cấp cứu người bị thương nghiêm trọng phải làm gì?
Phòng ngừa rơi bằng các cách nào:
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất được viết tắt bằng từ:
Điều kiện không an toàn được định nghĩa là:
Điều kiện làm việc trong không gian hẹp qui định hàm lượng oxy tối thiểu là:
Trong môi trường có nguy cơ cao do thiếu không khí phải sử dụng loại mặt nạ phòng độc kiểu:
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599