Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi cấp cứu người bị thương nghiêm trọng phải làm gì?
Nguyên tắc dựng thang đơn trên mặt phẳng ngang tuân theo tỉ lệ chiều cao làm việc và khoảng cách chân thang đến mặt tựa là:
Một vật liệu được gọi là nguy hiểm khi thể hiện các tính chất sau đây ngoại trừ tính chất nào:
Biện pháp PCCC gồm:
Một công nhân thảy một cái búa cho đồng nghiệp được coi là:
Trước khi làm việc với vật liệu nguy hiểm, điều quan trọng đầu tiên là người tiếp xúc phải tường tận:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?
Khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của mình, người lao động phải làm gì?
Mục đích của công tác an toàn vệ sinh lao động là gì?
Khi đi lại, làm việc trên cao, bạn phải tuân thủ điều gì?
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường