Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, môi trường, sức khỏe nơi làm việc,…

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong trường hợp khẩn cấp phải di tản tập thể cần phải?
Phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra sự rò rĩ chai đựng khí ga nén dễ cháy
Theo thống kê nguyên nhân gây ra tai nạn 90% xuất phát từ
Đối với nguyên liệu là gỗ xẻ, khi lưu trữ bảo quản phải qui định chiều rộng chất
Phân lượng % dòng điện xoay chiều qua tim tăng dần gần đúng theo thứ tự đường đi của dòng điện như thế nào:
Khi nào thì tiến hành đánh giá rủi ro hệ thống an toàn của công ty
Trước khi làm việc với vật liệu nguy hiểm, điều quan trọng đầu tiên là người tiếp xúc phải tường tận:
Những yếu tố liên quan đến mức độ tai nạn điện bao gồm
Các chai chứa khí cháy nổ và các chai oxi được cất giữ cùng một chỗ
Biện pháp kiểm soát kỹ thuật cho một mối nguy theo định nghĩa đúng nhất là :
Share the quiz to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599