Đóng menu x

Tuyển dụng

Chương trình học kỳ doanh nghiệp tại Trung tâm

Chương trình học kỳ doanh nghiệp tại Trung tâm

Chương trình học kỳ doanh nghiệp tại Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi Trường Khác với những chuyến tham quan thực tế ngắn ngày, một học kỳ doanh nghiệp “chuẩn” có thể được tính là một học kỳ chính
Tuyển dụng giảng viên ngành môi trường

Tuyển dụng giảng viên ngành môi trường

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn môi trường cần tuyển giảng viên các khóa đào tạo các khóa học môi trường,..... Các khóa học về sản xuất sạch hơn nâng cao
Tuyển dụng nhân viên học việc ngành an toàn môi trường

Tuyển dụng nhân viên học việc ngành an toàn môi trường

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường cần tuyển dụng nhân viên học việc chuyên mục Luật an toàn môi trường Tuyển các bạn sinh viên đang cần có chỗ thực tập, học việc, có tinh thần cọ xát với t
Tuyển dụng giảng viên an toàn lao động

Tuyển dụng giảng viên an toàn lao động

“Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường” là tổ chức khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận theo số đăng ký 347/ĐK-KHCN về lĩnh vực huấn luyện đào tạo và ứng phó
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn môi trường cần tuyển giảng viên các khóa đào tạo An toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP cho các nhóm và c

Tel: 090306 3599