Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Phương pháp thử tổn thấp thủy lực do ma sát

Phương pháp thử tổn thấp thủy lực do ma sát

Phương pháp thử tổn thấp thủy lực do ma sát được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống sprinkler tự động- Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van bá
Yêu cầu về độ nghe rõ của chuông nước

Yêu cầu về độ nghe rõ của chuông nước

Yêu cầu về độ nghe rõ của chuông nước được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống sprinkler tự động- Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động
Thử áp lực xung vòi hút chữa cháy – Phụ lục A

Thử áp lực xung vòi hút chữa cháy – Phụ lục A

Thử áp lực xung vòi hút chữa cháy - Phụ lục A được qui định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060:2009 Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi. TCVN 8060 : 2009
Ghi nhãn vòi hút chữa cháy

Ghi nhãn vòi hút chữa cháy

Ghi nhãn vòi chữa cháy được qui định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060:2009 Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi. TCVN 8060 : 2009 hoàn toàn tương đương

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường