Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Yêu cầu thiết kế thang máy trong các nhà cao tầng

Yêu cầu thiết kế thang máy trong các nhà cao tầng

Yêu cầu thiết kế thang máy trong các nhà cao tầng được qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy- Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160:1996, quy định những yêu cầu cơ
Lối thoát nạn ở các nhà cao tầng

Lối thoát nạn ở các nhà cao tầng

Lối thoát nạn ở các nhà cao tầng được quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy- Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160:1996, quy định những yêu cầu cơ bản về phòng chá
Bố trí mặt bằng của nhà cao tầng

Bố trí mặt bằng của nhà cao tầng

Bố trí mặt bằng của nhà cao tầng được qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy- Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160:1996, quy định những yêu cầu cơ bản về phòng chá
Yêu cầu ngăn cháy của nhà cao tầng

Yêu cầu ngăn cháy của nhà cao tầng

Yêu cầu ngăn cháy của nhà cao tầng được qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy- Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160:1996, quy định những yêu cầu cơ bản về phòng c
Yêu cầu về chịu lửa của nhà cao tầng

Yêu cầu về chịu lửa của nhà cao tầng

Yêu cầu về chịu lửa của nhà cao tầng được qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy- Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160:1996, quy định những yêu cầu cơ bản về phòng
Thuật ngữ về các ống chữa cháy

Thuật ngữ về các ống chữa cháy

Thuật ngữ về các ống chữa cháy được qui định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421-4:1990) Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- Phần 4: Thiết bị chữa cháy. TCVN 9310-4: 2012 do Viện Kiến t
Bình chữa cháy di động (xách tay và di chuyển)

Bình chữa cháy di động (xách tay và di chuyển)

Các định nghĩa về Bình chữa cháy di động (xách tay và di chuyển) được qui định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421-4:1990) Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- Phần 4: Thiết bị chữa cháy.

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường