Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Yêu cầu về PCCC trong LPG

Yêu cầu về PCCC trong LPG

QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th
Điều khoản thi hành

Điều khoản thi hành

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Chương IX ĐIỀU K
Trách nhiệm của Bộ Công an và UBND các cấp

Trách nhiệm của Bộ Công an và UBND các cấp

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 51. Trách
Khuyến khích đầu tư cho hoạt động PCCC

Khuyến khích đầu tư cho hoạt động PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 49. Khuyến k
Kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy chữa cháy

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy chữa cháy

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Chương VII KINH
Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 45. Giấy x
Điều kiện, văn bằng, chứng chỉ về PCCC

Điều kiện, văn bằng, chứng chỉ về PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 42. Điều kiệ
KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Chương VI KINH D
Trang bị và quản lý sử dụng phương tiện PCCC

Trang bị và quản lý sử dụng phương tiện PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 39. Trang

Tel: 090306 3599