Đóng menu x

An toàn điện

AN TOÀN ĐIỆN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

AN TOÀN ĐIỆN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Các nguy cơ gây ra tai nạn điện trong thi công xây dựng Trong xây dựng, thiết bị điện được sử dụng tại mọi công trình. Tuy nhiên, không như các tác nhân gây tai nạn khác có thể nhìn, nghe thấy hoặc c
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN ĐIỆN

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN ĐIỆN

NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN ĐIỆN  Do bất cẩn: Người lao động chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn lao động. Thiếu hoặc không sử dụng đúng các dụng cụ bảo hộ lao động như: ủng, găng tay cách đ
CÁC MẪU BÁO CÁO AN TOÀN ĐIỆN

CÁC MẪU BÁO CÁO AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thươn
CÁC MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VỀ AN TOÀN ĐIỆN

CÁC MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VỀ AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC III MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ C
MẪU THẺ AN TOÀN ĐIỆN

MẪU THẺ AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC I MẪU THẺ AN TOÀN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Cô
THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN VÀ CÁC VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN VÀ CÁC VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN
BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Phần II)

BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Phần II)

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC II MẪU BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Đơn vị đo: mm) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT
BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Phần I)

BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Phần I)

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN I. Phân loại biển báo an toàn điện 1. Biển báo an toàn điện được chia thành 03 (ba) loại: Biển cấm
NỐI ĐẤT KẾT CẤU KIM LOẠI TRONG VÀ LIỀN KỀ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP TỪ 220 KV TRỞ LÊN PHÒNG TRÁNH NHIỄM ĐIỆN DO CẢM ỨNG ĐO VẼ BẢN ĐỒ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

NỐI ĐẤT KẾT CẤU KIM LOẠI TRONG VÀ LIỀN KỀ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP TỪ 220 KV TRỞ LÊN PHÒNG TRÁNH NHIỄM ĐIỆN DO CẢM ỨNG ĐO VẼ BẢN ĐỒ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN NỐI ĐẤT KẾT CẤU KIM LOẠI TRONG VÀ LIỀN KỀ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP TỪ 220 KV TRỞ LÊN P
HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH, XẾP BẬC, CẤP THẺ AN TOÀN ĐIỆN

HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH, XẾP BẬC, CẤP THẺ AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH, XẾP BẬC, CẤP THẺ AN TOÀN ĐIỆN I. Đối tượng được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện

Tel: 090306 3599