Đóng menu x

Nhận diện và Đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Đánh giá nguy cơ rủi ro pháp lý và tuân thủ Tuân thủ pháp lý: Đánh giá liệu việc sử dụng chất hóa học tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan. Báo cáo và giám sát: Đánh giá hệ thống báo cáo và gi
Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP ( Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) 1. Mục đích của Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 2. Phạm vi của Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 3. Phân l
Giải pháp kiểm soát rủi ro

Giải pháp kiểm soát rủi ro

Giải pháp kiểm soát rủi ro Các biện pháp kiểm soát rủi ro phải được bắt đầu với mục tiêu loại trừ hoàn toàn rủi ro. Nếu điều này không thể đạt được, thì quá trình giảm thiểu phải được thực hiện theo
Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro a) Xác định các giải pháp kiểm soát các mối nguy hiểm có sẵn - Các giải pháp phải là giải pháp đã được thực hiện trong thực tế, đã được ban hành trong nội quy, quy trình, quy địn
Xác định mối nguy

Xác định mối nguy

Xác định mối nguy Xác định tất cả các loại nguy hiểm (yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại), nguồn gốc và nguyên nhân gây ra các nguy hiểm đó cũng như hậu quả có thể xảy ra của nó đối với con người tại tổ
Lý do cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Lý do cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn vệ sinh lao động của dự án để đưa ra các quyết định cần làm rõ các nội dung: Mối quan tâm ở đây là gì? Tại sao vấn đề đó lại được quan tâm? V
Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại hay còn gọi là phân loại yếu tố nguy cơ an toàn vệ sinh lao động có thể gồm các nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo, được phân thành các nhóm yếu tố hóa học, sinh
Đánh giá sức khỏe nghề nghiệp là gì ?

Đánh giá sức khỏe nghề nghiệp là gì ?

Hỏi: Quý Trung tâm có thể cho biết "đánh giá sức khỏe nghề nghiệp" là gì không ? Trung tâm ứng phó sự cố môi trường xin trả lời như sau: Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp hay còn
Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường hỗ trợ doanh nghiệp lập và triển khai nhận diện yếu tố nguy hiểm, nhận diện yếu tố có hại, đánh giá yếu tố nguy hiểm, đánh giá yếu tố có hại, kế hoạch đánh g
Báo cáo y tế lao động

Báo cáo y tế lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm về báo cáo y tế lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hoặc báo cáo tai nạn lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN
Hỏi về quy định huấn luyện sơ cấp cứu

Hỏi về quy định huấn luyện sơ cấp cứu

Hỏi đáp: Xin hỏi trung tâm về quy định huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp Trả lời của Trung tâm về quy định huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp cho người lao động theo Thông tư số 19/2016/TT
Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA KHU VỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU: 1. Túi
Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Xin hỏi Trung tâm: Túi sơ cấp cứu gồm những gì ? Trung tâm xin trả lời: Theo quy định thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Các túi sơ cứu phải được đặt tại k

Tel: 090306 3599