Đóng menu x

Tin Tức

Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 133/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu nhằm bảo đảm cho việc phòng ngừa, hạn chế tối đa sự cố tràn dầu xảy ra, sẵn sà
So sánh danh mục hóa chất thuộc MRSL và RSL

So sánh danh mục hóa chất thuộc MRSL và RSL

So sánh danh mục hóa chất thuộc MRSL và RSL Danh sách các Hóa Chất Hạn chế Sản xuất (MRSL) Danh sách này tập trung vào các chất được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc trong cơ sở sản xuất. D
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là gì

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là gì

Theo WHO, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu” (PHEIC) nghĩa là tuyên bố chính thức của WHO về “một sự kiện bất thường được xác định là gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng cho các quốc gia khác t
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó
Công tác phòng ngừa Sự cố tràn dầu

Công tác phòng ngừa Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU 1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự
Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố trần dầu

Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố trần dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố trần dầu 1. Bộ Quốc phòng
Dự kiến một số tình huống sự cố tràn dầu

Dự kiến một số tình huống sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Dự kiến một số tình huống sự cố tràn dầu: 1. Tràn dầu tàu chở

Tel: 090306 3599