Đóng menu x

Tin Tức

Yêu cầu về bệ đỡ và móng bồn chứa LPG

Yêu cầu về bệ đỡ và móng bồn chứa LPG

QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Bệ đỡ và móng bồn chứa 1. Thiết kế bệ đỡ và móng bồn phải tuân thủ với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và
Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu an toàn trong v
Yêu cầu khi làm việc tiếp xúc với hóa chất

Yêu cầu khi làm việc tiếp xúc với hóa chất

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu khi làm việc ti
Yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa

Yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu về nhà xưởng, k
Đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa dịch

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa dịch

Những ngày này, công nhân vệ sinh môi trường, công nhân đô thị… vẫn đi làm, chỉnh trang đường phố, chăm sóc từng cành cây, ngọn cỏ xanh tốt, từng con hẻm được sạch đẹp.
Năng lượng sạch Việt Nam: Tiềm năng lộng gió

Năng lượng sạch Việt Nam: Tiềm năng lộng gió

Bình Thuận thu hút đầu tư vào năng lượng sạch Bình Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất cả nước, tuy nhiên đây lại là điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời, một trong những nguồn

Tel: 090306 3599