Đóng menu x

Tin Tức

YÊU CẦU, NÔI DUNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

YÊU CẦU, NÔI DUNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Mục III. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM Điều 8. Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm Người vận chuyển phải cử người áp tải khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm với khối lượ
THÔNG TƯ : QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM PHẢI ĐÓNG GÓI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

THÔNG TƯ : QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM PHẢI ĐÓNG GÓI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm
Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động 1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động a) Nghĩa vụ của người sử dụng lao động – Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động

Quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu quan trọng nhất của công tác bảo hộ lao động. Nếu không thiết lập được môi trường lao động thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất sự tồn tại của các yếu tố n
An toàn lao động trong xây dựng đang bị xem nhẹ

An toàn lao động trong xây dựng đang bị xem nhẹ

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng từ những công trình thi công trên cả nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo báo cáo từ Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương bin
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Bảo đảm an toàn lao động trong xây dựng An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường