Đóng menu x

Hướng dẫn chi tiết nộp báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất online mới nhất

Hướng dẫn chi tiết nộp báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất online mới nhất

Cục Hóa chất Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo hóa chất hằng năm trực tuyến như sau:

Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc gia (CSDL) hiện nay đang cung cấp đầy đủ chức năng thông tin về pháp luật, chính sách, các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng hóa chất. Do đó, mục đích của CSDL nhằm phục vụ cho công tác quản lý từ cấp Trung ương tới địa phương đối với hoạt động quản lý hóa chất, đồng thời phục vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác các thông tin về hóa chất.

Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân theo Điều 9 Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2022/TT-BCT quy định trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này đến Cục Hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (https://chemicaldata.gov.vn/cms.xc).

Cục Hóa chất đề nghị doanh nghiệp thực hiện báo cáo hoạt động hóa chất thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc gia, lưu ý xác minh thông tin được phản hồi từ hệ thống và không gửi báo cáo theo hình thức bản giấy đến Cục Hóa chất. Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc gia được đăng tải tại mã QR bên dưới.

******

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn 

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599