Đóng menu x

Khóa học Quản lý chất thải nguy hại

Khóa học Quản lý chất thải nguy hại

TẢI THÔNG TIN KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

Ngày khai giảng: Đang cập nhật Buổi học: 1 ngày Lịch học: Đang cập nhật

Khóa học Quản lý chất thải nguy hại trong doanh nghiệp.

Các khóa học khác:

 1. Khóa học kiểm toán chất thải nguy hại trong doanh nghiệp.
 2. Khóa học phân loại rác tại nguồn.
 3. Khóa học kiểm kê chất thải nguy hại.
 4. Khóa học ISO 14001 và quản lý chất thải nguy hại.

Khóa học quản lý chất thải nguy hại, khóa học kỹ năng quản lý chất thải, khóa học giảm thiểu – tái sử dụng- tái chế chất thải.

Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường
Khóa học quản lý chất thải nguy hại

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung
Chương trình này cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện được các nghiệp vụ về quản lý chất thải nguy hại.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng:

 • Có nhận thức đúng đắn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản quản lý chất thải nguy hạ.
 • Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Áp dụng được những kiến thức về quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI, để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI. Phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Nhận thức về các chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy sinh học POP, PCP.

2. Nội dung Khóa học Quản lý chất thải nguy hại

 • Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Danh mục, phân định, phân loại CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Tình hình quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc và các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI đang áp dụng hiện nay.
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hành nghề quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

Các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

 • Hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan đến quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Tình hình quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc và các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI đang áp dụng hiện nay.
 • Thực trạng công tác quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc.
 • Các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI hiện nay.

3. Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành các phương tiện, thiết bị, hệ thống xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI và bảo vệ môi trường:

 • Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn đối với phương tiện thiết bị lưu chứa, lưu giữ CHẤT THẢI NGUY HẠI và vận chuyển CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn đối với hệ thống, thiết bị xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
 • An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI:
 • Các biện pháp an toàn lao động trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Các biện pháp bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân viên tham gia công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Xác định các sự cố có thể xảy ra và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đặc biệt là phòng ngừa cháy, nổ.
 • Hướng dẫn lập, sử dụng, lưu trữ chứng từ CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Hướng dẫn lập và báo cáo quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 • Kiểm toán chất thải nguy hại và định giá dòng thả.

4. Thời gian đào tạo: 1 Ngày (Một ngày).

5. Học phí: liên hệ để được tư vấn chi tiết

Học phí đã bao gồm teabreak và tài liệu. Học phí được thu tại địa điểm đăng ký học, chuyển khoản hoặc các học viên có nhu cầu thu tiền tại nơi, vui lòng thông báo GRECO TRAINING để được phục vụ tận tình

6. TẢI THÔNG TIN KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938 040 020 (Ms.Chi) – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599