Đóng menu x

Sự kiện

Tập huấn sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 9001

Tập huấn sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 9001

Năm 2016 Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường đã huấn luyện "khóa học sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 14001", năm 2017 Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triể

Tel: 090306 3599