Đóng menu x

Sức khỏe nghề nghiệp

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

1. Hệ thống quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp  Hệ thống quản lí an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp - ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn
CHI PHÍ ĐIỀU TRA BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO AI THANH TOÁN?

CHI PHÍ ĐIỀU TRA BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO AI THANH TOÁN?

Các trường hợp điều tra bệnh nghề nghiệp Tại Điều 14 Thông tư 28/2016/TT-BYT quy định như sau: 1. Điều tra lần đầu bệnh nghề nghiệp áp dụng đối với các trường hợp sau: a) Người lao động có yêu cầu
Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh  Tại Điều 78 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 như sau: 1. Căn cứ vào nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh tật tại nơi làm việc và q

Tel: 090306 3599