Đóng menu x

Sức khỏe nghề nghiệp

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là gì

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là gì

Theo WHO, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu” (PHEIC) nghĩa là tuyên bố chính thức của WHO về “một sự kiện bất thường được xác định là gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng cho các quốc gia khác t
Yêu cầu về bác sĩ phụ trách tại cơ sở sản xuất

Yêu cầu về bác sĩ phụ trách tại cơ sở sản xuất

Yêu cầu về bác sĩ phụ trách tại cơ sở sản xuất Doanh nghiệp hỏi: Quy định về việc phải có bác sỹ tại cơ sở sản xuất là phức tạp vì: – Cơ bản bộ phận y tế tại doanh nghiệp chỉ thực hiện chăm sóc
Yêu cầu về chứng chỉ y tế lao động

Yêu cầu về chứng chỉ y tế lao động

Yêu cầu về chứng chỉ y tế lao động Doanh nghiệp hỏi: Quy định thêm chứng chỉ chuyên môn về YTLĐ là không cần thiết và phức tạp, khó thực hiện do YTLĐ vẫn nằm trong y tế đa khoa chung. Cơ quan qu
Nguyên tắc điều trị ổn định

Nguyên tắc điều trị ổn định

Nguyên tắc điều trị ổn định Doanh nghiệp hỏi: Khái niệm “điều trị ổn định” Cơ quan quản lý nhà nước trả lời – Khái niệm này không thể quy định chi tiết vì phải tùy thuộc vào từng bệnh cảnh và
Hồ sơ sức khỏe của người lao động

Hồ sơ sức khỏe của người lao động

Hồ sơ sức khỏe của người lao động Doanh nghiệp hỏi: Khoản 2, Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động: Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức
Những hồ sơ thủ tục của người lao động

Những hồ sơ thủ tục của người lao động

Những hồ sơ thủ tục của người lao động Doanh nghiệp hỏi: Hồ sơ:  Hồ sơ khám tuyển dụng có sự trùng lặp;  Hồ sơ khám định kỳ bệnh nghề nghiệp và hồ sơ khám sức khỏe định kỳ là phức tạp và không cần
Quy định khám sức khỏe định kỳ

Quy định khám sức khỏe định kỳ

Quy định khám sức khỏe định kỳ Doanh nghiệp hỏi: Chất lượng khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động còn hạn chế, không đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của NLĐ, không phát
Yêu cầu về công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc

Yêu cầu về công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc

Yêu cầu về công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc Doanh nghiệp hỏi: Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể về việc người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm
Hiệu lực của kết quả quan trắc môi trường

Hiệu lực của kết quả quan trắc môi trường

Hiệu lực của kết quả quan trắc môi trường Doanh nghiệp hỏi: Không biết kết quả quan trắc môi trường năm nào là hợp lệ (khi thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội bệnh nghề nghiệp). Nên quy

Tel: 090306 3599