Đóng menu x

Sức khỏe nghề nghiệp

Cách tính tần suất tai nạn lao động

Cách tính tần suất tai nạn lao động

Để đánh giá hiệu quả công tác An toàn, vệ sinh lao động thì người ta hay dựa trên các chỉ số về Tai nạn lao động như tần suất xảy ra tai nạn lao động hay số ngày công bị mất trung bình cho một tai nạn
Bụi silic là gì

Bụi silic là gì

Bụi silic: Là bụi có chứa silic tự do (lớn hơn hoặc bằng 1%), phát sinh do các hoạt động lao động, sản xuất trong môi trường lao động. Bụi không chứa silic: Là bụi mà trong thành phần không có sili
Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc TWA

Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc TWA

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc TWA - Time Weighted Average: Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 8 giờ, mà không được phép để người lao đ
Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL

Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL

Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL (STEL - Short Term Exposure Limit): Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 15 phút, mà không được phép để ngườ

Tel: 090306 3599