Đóng menu x

Tin Tức

07 NGUYÊN TẮC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

07 NGUYÊN TẮC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Bảo vệ môi trường là gì? Theo khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì môi trường là các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đế
Quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

1. Các trường hợp đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt  Theo khoản 1 Điều 32 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định việc đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh thực hiện khi thuộc một
ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Đánh giá nguy cơ rủi ro pháp lý và tuân thủ Tuân thủ pháp lý: Đánh giá liệu việc sử dụng chất hóa học tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan. Báo cáo và giám sát: Đánh giá hệ thống báo cáo và gi
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là gì ? Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hoá chất nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng ứng phó của nhân viên trong trường hợp x

Tel: 090306 3599