Đóng menu x

Dịch vụ

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển thì Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu bắt buộc phải có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên biển đúng không?

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển thì Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu bắt buộc phải có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên biển đúng không?

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển thì Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu bắt buộc phải có kế hoạch và ứng phó sự cố môi trường trên biển đúng không? Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố
06 LĨNH VỰC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

06 LĨNH VỰC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Theo đó, có 06 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm: (1) Năng lượng: Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai th
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI

Ứng phó sự cố chất thải là gì? Sự cố chất thải là nguy cơ tiềm ẩn đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

1. Đăng ký môi trường là gì? Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và
MỨC PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

MỨC PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép môi trường được quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2022/NĐ-CP cụ thể như sau: Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phé
ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Đánh giá nguy cơ rủi ro pháp lý và tuân thủ Tuân thủ pháp lý: Đánh giá liệu việc sử dụng chất hóa học tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan. Báo cáo và giám sát: Đánh giá hệ thống báo cáo và gi
KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hóa chất giả định, nhằm kiểm tra và cải thiện khả năng ứng phó của tổ chức hoặc cơ quan trong việc đối phó với các t

Tel: 090306 3599