Đóng menu x

Bộ dụng cụ tràn đổ hóa chất

Bộ ứng phó tràn đổ hóa chất 25 L

Bộ ứng phó tràn đổ hóa chất 25 L

Bộ ứng phó tràn đổ hóa chất 25L - Chemical spill kit 25L hay còn gọi là bộ dụng cụ tràn tràn hóa chất 25L khẩn cấp này luôn giữ sạch sẽ và bố trí gần vị trí có nguy cơ gây tràn đổ để phản ứng nhanh vớ

Tel: 090306 3599