Đóng menu x

Diễn tập ứng phó sự cố

KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hóa chất giả định, nhằm kiểm tra và cải thiện khả năng ứng phó của tổ chức hoặc cơ quan trong việc đối phó với các t
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là gì ? Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hoá chất nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng ứng phó của nhân viên trong trường hợp x
Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu

Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu

Các hóa chất nguy hiểm cần kiểm soát khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu bao gồm: Dinitơ oxit, xyanua và các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân. Đây là đề xuất
Theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường đối với phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài hoạt động trên đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường trong khai thác cảng, bến thủy nội địa như thế nào?

Theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường đối với phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài hoạt động trên đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường trong khai thác cảng, bến thủy nội địa như thế nào?

Bảo vệ môi trường đối với phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài hoạt động trên đường thủy nội địa Tại Điều 49 Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về bảo vệ môi trường đối với p
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất  Căn cứ Điều 36 Luật Hóa chất 2007 quy định về phòng ngừa sự cố hóa chất như sau: - Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ th

Tel: 090306 3599