Đóng menu x

Diễn tập ứng phó sự cố

Quy trình ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố hóa chất

Quy trình ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố hóa chất

Sự cố hóa chất là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường. 1. Các sự cố hóa chất thường gặp Tràn đổ hóa chất Hít phải
Các bước xử lý tràn đổ hóa chất

Các bước xử lý tràn đổ hóa chất

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 0903 01 01 40 (Ms.Trâm) - 0938 040 020 (Ms.Chi) ngoctram@ungphosuco.vn - khan
Quy trình xử lý sự cố tràn đổ hóa chất nguy hại

Quy trình xử lý sự cố tràn đổ hóa chất nguy hại

Quy trình xử lý sự cố tràn đổ hóa chất nguy hại 1. Bảo vệ sự cố tràn Trước tiên, tạo một hàng rào xung quanh bên ngoài khu vực đổ tràn với phao quây hoặc gối. Điều này sẽ giữ cho sự cố giảm tràn lan
Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố Khi Tràn Đổ Hóa Chất

Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố Khi Tràn Đổ Hóa Chất

Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố Khi Tràn Đổ Hóa Chất Trong quá trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ, chất thải nguy hại có thể bị rò rỉ, đổ tràn. Việc rơi vãi chất thải lây nhiễm, đặc biệt là chất thải lây nhi
Thiết bị Ứng phó Tràn đổ

Thiết bị Ứng phó Tràn đổ

Thiết bị Ứng phó Tràn đổ Bộ ứng phó tràn đổ hóa chất phải được cung cấp ở những khu vực thích hợp trong nơi làm việc để người lao động dễ sử dụng. Quý vị có thể mua các bộ ứng phó tràn đổ hóa chất có
Hướng dẫn ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

Hướng dẫn ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

Hướng dẫn ứng phó sự cố tràn dầu Sự cố tràn dầu trên sông 1.Xử lý thông tin, báo cáo về sự cố tràn dầu Khi nhận được thông tin, báo cáo về sự cố tràn dầu của cơ sở, Ban chỉ huy/Đội ứng phó sự cố
UPSCTD – Bộ Giao thông vận tải

UPSCTD – Bộ Giao thông vận tải

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU Bộ Giao thông vận tải 1.Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hệ thống tiêu chuẩn, q
UPSCTD – Bộ Tài nguyên và Môi trường

UPSCTD – Bộ Tài nguyên và Môi trường

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về giám sát, đán
UPSCTD – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an

UPSCTD – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU Bộ Quốc phòng - Bộ Công an Bộ Quốc phòng 1.Phối hợp và thống nhất với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xây dựng và triển khai các ph
Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (1)

Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (1)

Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) Sử dụng ngân sách nhà nước cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp 1.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh toán chi phí tham g

Tel: 090306 3599