Đóng menu x

Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất

Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất

Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất

Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất được đính kèm theo bài viết này. Nếu quý vị nào có thắc mắc về mẫu báo cáo này xin vui lòng gửi email về Trung tâm Ứng phó Sự cố An Toàn Môi Trường theo địa chỉ email trungtam@ungphosuco.vn hoặc trongminh@ungphosuco.vn – 09080900 13.

Đối tượng phải báo cáo hoạt động hóa chất: Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất là tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất.

Căn cứ pháp luật của Báo cáo hoạt động hóa chất:

Theo điều 36 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất liên quan tới chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân:

  • Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước gửi đồng thời Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất;
  • Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định của Thông tư số 32 /2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương hướng dẫn nghị định số 113/2017/NĐ-CP về báo cáo hoạt động hóa chất của tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất:

  • Thời gian: Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo
  • Nơi nhận: Cục Hóa chất và Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất;

Doanh nghiệp không phải làm báo cáo khác về hóa chất như: thủ tục xác nhận khai báo hóa chất sản xuất, đăng ký sử dụng hóa chất; khai báo sản xuất, sử dụng hóa chất được thể hiện qua chế độ báo cáo.

Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất theo Mẫu 05a: Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất (dành cho tổ chức, cá nhân) của Thông tư số 32 /2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật hóa chất

Download file word về báo cáo tình hình hoạt động hóa chất

bao-cao-hoat-dong-hoa-chat

bao-cao-hoat-dong-hoa-chat

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường 

Address: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) – 0938 040 020 (Ms Linh)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Tải tài liệu

Bình luận

Tel: 090306 3599