Đóng menu x

Cập nhật Luật HSE

Đăng ký cập nhật Luật An toàn Môi trường HSE

Đăng ký cập nhật Luật An toàn Môi trường HSE

Sau khi anh chị đăng ký cập nhật Luật An toàn Môi trường HSE theo biểu mẫu dưới đây, định kỳ chúng tôi sẽ gửi văn bản pháp luật mới nhất qua hệ thống email cho quý anh chị Chúc anh chị có một ngày làm
Cập nhật yêu cầu pháp luật HSE

Cập nhật yêu cầu pháp luật HSE

Cập nhật yêu cầu pháp luật HSE  Đánh giá tuân thủ pháp luật là căn cứ vào các văn bản pháp lý và lĩnh vực hoạt động của từng cá nhân doanh nghiệp để xác định đã thực hiện tuân thủ các yêu cầu pháp lu
Đăng ký hội thảo đào tạo

Đăng ký hội thảo đào tạo

Đăng ký hội thảo đào tạo Kính gửi quý khách hàng, sau khi quý khách đăng ký xong biểu mẫu dưới đây thì định kỳ Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường sẽ gửi các thông tin hội thảo về ISO-HSE định
Đăng ký nhận tài liệu ISO

Đăng ký nhận tài liệu ISO

Đăng ký nhận tài liệu ISO Kính gửi quý khách hàng, sau khi quý khách đăng ký xong biểu mẫu tài liệu thì định kỳ Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường sẽ gửi các tài liệu ISO định kỳ. tài li
Đăng ký nhận tài liệu môi trường

Đăng ký nhận tài liệu môi trường

Đăng ký nhận tài liệu môi trường Kính gửi quý khách hàng, sau khi quý khách đăng ký xong biểu mẫu tài liệu an toàn thì định kỳ Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường sẽ gửi các tài liệu môi trườn
Đăng ký nhận tài liệu an toàn

Đăng ký nhận tài liệu an toàn

Đăng ký nhận tài liệu an toàn Kính gửi quý khách hàng, sau khi quý khách đăng ký xong biểu mẫu tài liệu thì định kỳ Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường sẽ gửi các tài liệu an toàn định kỳ.
Mẫu form đăng ký nhận tài liệu an toàn hóa chất

Mẫu form đăng ký nhận tài liệu an toàn hóa chất

Mẫu form đăng ký nhận tài liệu về hóa chất do Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi Trường biên soạn theo Luật Hóa chất, Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Phân loại tiêu chí tuân thủ pháp luật

Phân loại tiêu chí tuân thủ pháp luật

Các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của các tổ chức khác nhau có thể chia làm 4 mức như sau: Tuân thủ: Khi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu thiết yếu pháp luật và các yêu cầu khác có liên q
Cập nhật Luật HSE tháng 11/2017

Cập nhật Luật HSE tháng 11/2017

Cập nhật Luật HSE tháng 11/2017 Qua nhiều phản hồi của các anh chị đồng nghiệp về những khó khăn trong việc tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành An toàn - môi trường - Sứ
Cập nhật luật HSE – Đợt 1 – Năm 2017

Cập nhật luật HSE – Đợt 1 – Năm 2017

Qua nhiều phản hồi của các anh chị đồng nghiệp về những khó khăn trong việc tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành An toàn - môi trường - Sức khỏe, đội ngũ tư vấn TRUNG TÂM ỨNG PHÓ

Tel: 090306 3599