Đóng menu x

Tập huấn sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 9001

Lồng ghép sản xuất sạch hơn vào iso

Tập huấn sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 9001

Năm 2016 Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường đã huấn luyện “khóa học sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 14001”, năm 2017 Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh –  Sở Công Thương tổ chức huấn luyện “khóa học sản xuất sạch hơn lồng ghép ISO 9001”.

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN LỒNG GHÉP ISO 9001 TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

8 lớp miễn phí 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”

Nhằm hồ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thông báo Tổ chức khóa tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Triển khai đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN XUẤT SẠCH HƠN:

Nội dung khóa tập huấn:

  • Nâng cao nhận thức về lợi ích, tầm quan trọng của việc áp dụng SXSH
  • Giới thiệu các ký thuật, phương pháp thực hiện SXSH để có thể thực hiện chương trình SXSH ngay tại doanh nghiệp với các giải pháp đơn giản, chi phí thấp
  • Giới giới thiệu ISO 9001, Lợi ích của ISO 9001, Các bước thực hiện ISO 9001, Lồng ghép SXSH và ISO 9001
  • Góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược sản xuất sạch hơn trong co6g nghiệp đến năm 2020

Thành phần tham dự: Học viên tham gia tập huấn được chia làm 02 khóa như sau:

  • Khóa 1: Tập huấn dành cho Giám đốc/Lãnh đạo/Quản lý các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (01 lớp tập huấn)
  • Khóa 2: Tập huấn dành cho cán bộ kỹ thuật/Cán bộ điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 03 lớp tập huấn)

Thời gian và địa điểm: Học viên thuộc mỗi khóa trên đăng ký thời gian để tham dự tương ứng lớp tổ chức cho mỗi khóa, cụ thể như sau:

  • Khóa 1 – Giám đốc/Lãnh đạo/Quản lý các doanh nghiệp:

+ Thời gian dự kiến: 8 giờ 00 sáng thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017

+ Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày

  • Khóa 2 – Cán bộ kỹ thuật/Cán bộ điều hành sản xuất:

+ Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, dự kiến ngày 11/9/2017 (thứ hai) và ngày 12/9/2017 (thứ ba). Khai giảng lúc 8 giờ 00 sáng thứ năm, ngày 11/9/2017

+ Lớp 2: Tổ chức 02 ngày, dự kiến ngày 18/9/2017 (thứ hai) và ngày 19/9/2017 (thứ ba). Khai giảng lúc 8 giờ 00 sáng thứ hai, ngày 18/9/2017

+ Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, dự kiến ngày 25/9/2017 (thứ hai) và ngày 26/9/2016 (thứ ba). Khai giảng lúc 8 giờ 00 sáng thứ hai, ngày 25/9/2017

Địa điểm tập huấn: 

TRUNG TÂM HỌC TẬP PHÁT TRIỂN TP.HCM

Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM

Kinh phí thực hiện – Đăng ký tập huấn:

  • Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố hỗ trợ. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả
  • Căn cứ thời gian tổ chức lớp, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Doanh nghiệp cử từ 02 đến 10 cán bộ tham dự các khóa tập huấn trên và sắp xếp cán bộ tham gia tương ứng cho mỗi lớp tập huấn. Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm – Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng văn bản hoặc bằng email) gửi trước ngày 07 tháng 9 năm 2017 theo địa chỉ sau:

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

1. TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – khanhchi@ungphosuco.vn

2. Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh –  Sở Công Thương:

+ Địa chỉ: Lầu 10, Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Liên hệ: Mr. Điệp – 0982.419.489 – Email: nguyenhuudiep007@gmail.comnhdiep.sct@tphcm.gov.vn

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VÀ ĐÁNH GIÁ NHANH SẢN XUẤT SẠCH HƠN

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Bình luận

Tel: 090306 3599