Đóng menu x

An toàn hóa chất

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trư
An toàn vận hành trạm nạp LPG

An toàn vận hành trạm nạp LPG

An toàn vận hành trạm nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường c
Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ được quy định trong QCVN 01:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụ
Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Phân loại hàng hóa nguy hiểm Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại sau đây: Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy
Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm Bộ TNMT

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm Bộ TNMT

Nội dung dưới đây so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Điều kiện đầu tư kinh doanh trước
Quản lý hóa chất trong quy trình sản xuất như thế nào?

Quản lý hóa chất trong quy trình sản xuất như thế nào?

Quản lý hóa chất trong quy trình sản xuất như thế nào? Quản lý hóa chất trong sản xuất kinh doanh bao gồm đáp ứng yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của khách hàng đồng thời phải hỗ trợ tốt cho việc
Quản lý kho chứa hóa chất như thế nào mới đúng ?

Quản lý kho chứa hóa chất như thế nào mới đúng ?

Doanh nghiệp của bạn có kho lưu trữ hóa chất và khu vực lưu trữ hóa chất tạm thời được quản lý đảm bảo an toàn hóa chất và kiểm soát hóa chất tốt không? Sau đây là những điều lưu ý để quản lý kho chứa
kiểm soát SDS MSDS hóa chất trong quá trình sản xuất

kiểm soát SDS MSDS hóa chất trong quá trình sản xuất

Nên kiểm soát SDS (kiểm soát MSDS) hóa chất trong quá trình sản xuất : • SDS hoàn chỉnh và cập nhật (yêu cầu cập nhật cho nhà cung cấp hóa chất ít nhất 3 năm một lần) có sẵn cho tất cả các hóa chất.

Tel: 090306 3599