Đóng menu x

An toàn hóa chất

Trách nhiệm của người trực tiếp sử dụng hóa chất

Trách nhiệm của người trực tiếp sử dụng hóa chất

Trách nhiệm của người trực tiếp sử dụng hóa chất được quy định tại Thông tư Số: 04/2019/TT-BKHCN. Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 n
Đồ bảo hộ lao động khi làm việc với ammonia (NH3)

Đồ bảo hộ lao động khi làm việc với ammonia (NH3)

Đồ bảo hộ lao động khi làm việc với ammonia (NH3) 1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế
Nguy cơ cháy khi làm việc với ammonia (NH3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với ammonia (NH3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với ammonia (NH3) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…) - Không được coi là chất dễ cháy. 2. Sản phẩm tạo ra khi bị
Biện pháp sơ cứu y tế khi bị dính Ammonia (NH3)

Biện pháp sơ cứu y tế khi bị dính Ammonia (NH3)

Biện pháp sơ cứu y tế khi bị dính Ammonia (NH3) 1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) - Rửa mắt bằng một lượng nước lớn ít nhất 15 phút trong khi liên tục đẩy mi mắt
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrylonitrile (CH2CHCN)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrylonitrile (CH2CHCN)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrylonitrile (CH2CHCN) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...) chất dễ cháy 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: CO,
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrolein (CH2CHCHO)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrolein (CH2CHCHO)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrolein (CH2CHCHO) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…) cực kỳ dễ cháy 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: C

Tel: 090306 3599