Đóng menu x

An toàn hóa chất

Bụi silic là gì

Bụi silic là gì

Bụi silic: Là bụi có chứa silic tự do (lớn hơn hoặc bằng 1%), phát sinh do các hoạt động lao động, sản xuất trong môi trường lao động. Bụi không chứa silic: Là bụi mà trong thành phần không có sili
Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL

Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL

Giới hạn tiếp xúc ngắn STEL (STEL - Short Term Exposure Limit): Là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 15 phút, mà không được phép để ngườ
Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ được quy định trong QCVN 01:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụ
Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG

Khoảng cách an toàn từ nhà nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trư
An toàn vận hành trạm nạp LPG

An toàn vận hành trạm nạp LPG

An toàn vận hành trạm nạp LPG được quy định trong  QCVN 02:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường c
Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ

Quy định về bảo quản tiền chất thuốc nổ được quy định trong QCVN 01:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụ
Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Phân loại hàng hóa nguy hiểm Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại sau đây: Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy
Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm Bộ TNMT

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm Bộ TNMT

Nội dung dưới đây so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Điều kiện đầu tư kinh doanh trước
Quản lý hóa chất trong quy trình sản xuất như thế nào?

Quản lý hóa chất trong quy trình sản xuất như thế nào?

Quản lý hóa chất trong quy trình sản xuất như thế nào? Quản lý hóa chất trong sản xuất kinh doanh bao gồm đáp ứng yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của khách hàng đồng thời phải hỗ trợ tốt cho việc

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường