Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Luật Hóa Chất quy định GHS là tên viết tắt của tổ chức nào ?

Luật hóa chất quy định Tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất phải đảm bảo duy trì các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hoá chất, bao gồm những yếu tố nào ?

Những quy định dưới đây được áp dụng cho loại hóa chất có tính chất như thế nào ?

Các điểm cần lưu ý đối với một chương trình kiểm soát hóa chất ?

Cơ quan nào có thẩm quyền trong việc đình chỉ tạm thời hoạt động hóa chất nguy hiểm được quy định tại điều 22 Nghị định 68/2005/NĐ-CP ?

Có thể phân mặt nạ phòng độc thành:

Lợi ích của việc kiểm toán giảm thiểu ?

Khi sử dụng hóa chất ăn mòn cần tuân thủ các quy định nào ?

Hóa chất nguy hiểm khi chuyên chở phải tuân theo những quy định nào ?

Khi lựa chọn quần áo bảo vệ phải dựa trên những yếu tố nào ?

Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599