Đóng menu x

Xử phạt về môi trường đối với bộ kit tràn đổ hóa chất

bộ ứng phó tràn đổ hóa chất 25L

Xử phạt về môi trường đối với bộ kit tràn đổ hóa chất

Xử phạt về môi trường đối với bộ kit tràn đổ hóa chất quy định trong Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bộ ứng phó tràn đổ hóa chất 25 L

 

Điều 34. Vi phạm các quy định trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

Hành vi vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt như sau:
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định;
d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo nguồn nhân lực, trang thiết bị và tổ chức đào tạo, tập huấn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định;
đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; hành vi không chấp hành hoặc chấp hành không đúng lệnh huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố môi trường;
e) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện những biện pháp thuộc trách nhiệm của mình để kịp thời ứng phó và khắc phục sự cố môi trường;
g) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi gây sự cố môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường;
h) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản này mà không thực hiện khắc phục sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, không đền bù thiệt hại do sự cố môi trường theo quy định, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

Khu vực cần trang bị Bộ ứng phó tràn đổ hóa chất 25L: phòng thí nghiệm, phòng QC có sử dụng hóa chất, bộ phận sản xuất, trạm xử lý nước cấp, trạm xử lý nước thải, kho chứa hóa chất nguy hiểm, xe vận chuyển hóa chất.

Để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc, xin vui lòng liên hệ 0903 010 140 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0342 531 719 (Mr.Đức) hoặc gửi email ngoctram@ungphosuco.vn | khanhchi@ungphosuco.vn| dinhduc@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599