Đóng menu x

Những yêu cầu an toàn khi sử dụng xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Những yêu cầu an toàn khi sử dụng xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Yêu cầu đối với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên 

Căn cứ tại tiểu mục 3.5 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên QCVN 25:2015/BLĐTBXH được ban hành kèm theo Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH:

Yêu cầu đối với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên là:

– Có tư cách pháp nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.

– Có đủ cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo kỹ thuật chuyên ngành. Có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được huấn luyện về an toàn lao động và được cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

– Có đủ điều kiện trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng hàng.

– Chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị sử dụng.

– Xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa.

Những yêu cầu an toàn khi sử dụng xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Căn cứ tại QCVN 25: 2015/BLĐTBXH được ban hành kèm theo Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Những yêu cầu an toàn khi sử dụng xe nâng hàng là:

– Chỉ sử dụng xe nâng hàng có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện xe nâng hàng không đảm bảo an toàn thì đơn vị sử dụng có quyền đưa ra yêu cầu kiểm định trước thời hạn.

– Mỗi xe nâng hàng phải có sổ theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đủ nội dung công việc theo quy định.

– Bố trí xe nâng hàng làm việc theo đúng đặc tính kỹ thuật và trọng tải mà nhà chế tạo đã quy định.

– Phải có các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho người, vật tư, thiết bị và công trình trong khu vực hoạt động của xe nâng hàng.

– Tổ chức khắc phục kịp thời các hư hỏng đã được phát hiện.

– Mỗi xe nâng hàng phải có sổ giao ca. Trong đó có ghi lại kết quả kiểm tra đầu ca và tình trạng an toàn của xe nâng hàng trong suốt quá trình làm việc. Người giao ca và nhận ca cùng phải ký vào sổ giao ca.

– Trước khi cho xe nâng hàng hoạt động phải kiểm tra các cơ cấu an toàn và xem xét các điều kiện khác như: không gian, ánh sáng…để xe nâng vận hành an toàn.

– Phải có các biện pháp cụ thể ngăn cản có hiệu quả những người không có trách nhiệm tự ý đi vào khu vực làm việc của xe nâng hàng.

– Chìa khóa khởi động xe nâng hàng do người chịu trách nhiệm quản lý về sự hoạt động an toàn của xe nâng hàng giữ, chìa thứ hai được bàn giao luân phiên cho người vận hành.

– Khi vận chuyển loại hàng có khả năng dễ gây cháy, dễ kích thích nổ hoặc độc hại phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt.

– Sau khi hết ca xe nâng hàng phải được đưa về đúng vị trí theo quy định của đơn vị sử dụng và trên xe không còn mang tải.

Hồ sơ kỹ thuật của xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Căn cứ tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên QCVN 25: 2015/BLĐTBXH được ban hành kèm theo Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH thì:

– Bản thuyết minh chung phải thể hiện được các yêu cầu sau:

+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

+ Mã hiệu, năm sản xuất.

+ Tải trọng định mức cho phép.

+ Bản vẽ sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các kích thước của thiết bị và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống (thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, cơ cấu hạn chế quá tải, hạn chế hành trình).

+ Các tiêu chuẩn áp dụng của xe nâng hàng.

– Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu và bộ phận đi kèm của xe nâng hàng như: càng nâng hạ, sàn mang tải, bộ phận nối dài…

– Bản vẽ tổng thể xe nâng hàng có ghi các kích thước và thông số chính.

– Quy trình kiểm tra và thử tải, quy trình xử lý, khắc phục sự cố, chế độ kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.

Hướng dẫn sử dụng, vận hành.

******

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn 

Bình luận

Tel: 090306 3599