Đóng menu x

kho hóa chất thường bao gồm dữ liệu nhận dạng như thế nào

Phiếu an toàn hóa chất là thủ tục được lập khi hóa chất nguy hiểm và hỗn hợp chất chứa một hoặc một số chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn hoặc bằng mức quy

kho hóa chất thường bao gồm dữ liệu nhận dạng như thế nào

Kho hóa chất thường bao gồm dữ liệu nhận dạng như thế nào để đảm bảo an toàn hóa chất:
• Tên và loại hóa chất
• Tên nhà cung cấp / nhà cung cấp và loại
• Sự hiện diện của Bảng dữ liệu an toàn (SDS), tương thích hoặc tương đương với hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS)
• Chức năng
• Phân loại mối nguy
• Nơi sử dụng
• Điều kiện lưu trữ và vị trí
• Số lượng (số lượng hóa chất sử dụng)
• Số CAS hoặc số (khi trong hỗn hợp)
• Số lô
• Tuân thủ MRSL
• Ngày mua
• Ngày hết hạn (nếu có)
Kiểm kê hóa chất đầy đủ bao gồm: tên và loại hóa chất, tên và loại nhà cung cấp / nhà cung cấp, ngày phát hành Bảng dữ liệu an toàn (SDS), chức năng, phân loại nguy hiểm, vị trí sử dụng, điều kiện lưu trữ và vị trí, số lượng, số CAS, số số, tuân thủ MRSL, ngày mua và ngày hết hạn (nếu có).

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599