Đóng menu x

Báo cáo y tế lao động

Báo cáo y tế lao động

Báo cáo y tế lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm về báo cáo y tế lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ?

Trung tâm trả lời:
Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối thiểu 03 loại báo cáo định kỳ:

 1. Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động (báo cáo an toàn vệ sinh lao động)
 2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở
 3. Báo cáo y tế lao động

Đây là 3 loại báo cáo cơ bản nhất về báo cáo an toàn vệ sinh lao động trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Trong câu hỏi này thì Trung tâm xin trả lời quy định về báo cáo y tế lao động.

Đơn vị nhận báo cáo y tế lao động:

 • Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;
 • Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

Thời gian gửi báo cáo y tế lao động:

 • Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
 • Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Biểu mẫu báo cáo theo phụ lục 8 của Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Nội dung chính của báo cáo y tế lao động:

 1. Thông tin chung
 2. Điều kiện lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố có hại
 3. Nghỉ việc do ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 4. Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
 5. Tình hình bệnh tật và tai nạn lao động
 6. Phân loại sức khỏe
 7. Kinh phí chi trả cho công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động
 8. Các kiến nghị và kế hoạch dự kiến trong kỳ báo cáo tới

—–

Nếu quý vị cần những biểu mẫu trên thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE

Address: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) – 0938 040 020 (Ms Linh)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động khác

Bình luận

Tel: 090306 3599