Đóng menu x

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ?

Trung tâm trả lời:
Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối thiểu 03 loại báo cáo định kỳ:

  1. Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động (báo cáo an toàn vệ sinh lao động)
  2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở
  3. Báo cáo y tế lao động

Đây là 3 loại báo cáo cơ bản nhất về báo cáo an toàn lao động trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Trong câu hỏi này thì Trung tâm xin trả lời quy định về báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động như sau:

Nơi nhận:

  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Sở Y tế

Hình thức: trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử

Biểu mẫu theo mẫu được quy định tại Phụ lục II Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thời gian: Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau. Một năm báo cáo 1 lần.

Nội dung chính của báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động:

Lao động
Tổng số lao động
– Trong đó:
+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
+ Người làm công tác y tế
+ Lao động nữ
+ Lao động làm việc trong Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV, V, VI)
+ Lao động là người chưa thành niên
+ Người dưới 15 tuổi
+ Người khuyết tật
+ Lao động là người cao tuổi
Tai nạn lao động
– Tổng số vụ tai nạn lao động
+ Trong đó, số vụ có người chết
– Tổng số người bị tai nạn lao động
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động
– Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)
– Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)
– Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động
Bệnh nghề nghiệp
– Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời Điểm báo cáo
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp
– Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp
– Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp
– Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các Khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động như: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)
Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động
+ Loại I
+ Loại II
+ Loại III
+ Loại IV
+ Loại V
Huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động
a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có
b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hiện có
c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hiện có
Trong đó:
– Tự huấn luyện
– Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện
d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có
đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có
e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có
g) Tổng chi phí huấn luyện
Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
– Tổng số
– Trong đó:
+ Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng
+ Số đã được kiểm định
+ Số chưa được kiểm định
+ Số đã được khai báo
+ Số chưa được khai báo
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
– Tổng số người làm thêm trong năm
– Tổng số giờ làm thêm trong năm
– Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng
Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật
– Tổng số người
– Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10)
Tình hình quan trắc môi trường lao động
– Số mẫu quan trắc môi trường lao động
– Số mẫu không đạt tiêu chuẩn
– Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo
+ Nhiệt độ
+ Bụi
+ Ồn
+ Rung
+ Hơi khí độc
+ …
Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động
– Các biện pháp kỹ thuật an toàn
– Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh
– Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
– Chăm sóc sức khỏe người lao động
– Tuyên truyền, huấn luyện
– Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
– Chi khác
Tổ chức cung cấp dịch vụ:
a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)
b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)
Thời Điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
Nếu có đánh giá thì:
a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá
b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm

————–

Nếu quý vị cần những biểu mẫu trên thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE

Address: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) – 0938 040 020 (Ms Linh)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động khác

 

Bình luận

Tel: 090306 3599