Đóng menu x

Tài liệu an toàn lao động

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 1.Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công
Quy định về vận hành bồn chứa LPG

Quy định về vận hành bồn chứa LPG

QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Quy định về vận hành 1. Yêu cầu chung 1.1. Quy trình vận hành, quy định an toàn và quy trình xử lý sự cố b
Yêu cầu về bệ đỡ và móng bồn chứa LPG

Yêu cầu về bệ đỡ và móng bồn chứa LPG

QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Bệ đỡ và móng bồn chứa 1. Thiết kế bệ đỡ và móng bồn phải tuân thủ với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và
Danh Mục Yêu Cầu Đóng Gói Hàng Hóa Nguy Hiểm

Danh Mục Yêu Cầu Đóng Gói Hàng Hóa Nguy Hiểm

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng
Chương trình quản lý an toàn

Chương trình quản lý an toàn

Chương trình quản lý an toàn gồm các nội dung chính sau: a) Chính sách và các mục tiêu về an toàn; b) Tổ chức công tác an toàn, phân công trách nhiệm về công tác an toàn; c) Chương trình huấn luyện an
Kỹ Thuật An Toàn Sử Dụng Thiết Bị Nâng

Kỹ Thuật An Toàn Sử Dụng Thiết Bị Nâng

Huấn Luyện Kỹ Thuật An Toàn Sử Dụng Thiết Bị Nâng Tải tại đây: https://drive.google.com/open?id=16eMo3HM4IjWc81djvmJKwMrbcKOx0Glv  Buy Best Cisco 300-209 Questions And Answers Online Sale I her
Bài giảng an toàn hóa chất

Bài giảng an toàn hóa chất

Bài giảng an toàn hóa chất an toàn trong sử dụng hóa chất. Tải tại đây: https://drive.google.com/open?id=1SCgElhExf2JL4nlnclCWtlX-NSMfzsAA    50% Discount Microsoft 70-347 Doc On Our Sto

Tel: 090306 3599