Đóng menu x

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Search Results for: rủi ro cháy nổ

Kiểm tra trên cơ sở rủi ro (RBI)

Kiểm tra trên cơ sở rủi ro (RBI)

QCVN 13:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC BÌNH CHỊU ÁP LỰC NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU, NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ NHÀ MÁY ĐẠM ***Kiểm tra trên cơ sở rủi ro (RBI)
CHIA SẺ CÁCH KIỂM TRA THIẾT BỊ PCCC – BÌNH CHỮA CHÁY BỘT

CHIA SẺ CÁCH KIỂM TRA THIẾT BỊ PCCC – BÌNH CHỮA CHÁY BỘT

Đối với những thiết bị pccc như bình chữa cháy bột, cần phải có quá trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng khoa học và thường xuyên. Điều này sẽ giúp cho thiết bị của bạn  đảm bảo được độ an toàn cho hệ t
Yêu cầu về bố trí và sắp xếp hóa chất dễ cháy, nổ

Yêu cầu về bố trí và sắp xếp hóa chất dễ cháy, nổ

Yêu cầu về bố trí và sắp xếp hóa chất dễ cháy, nổ được quy định tại Khoản 8.1 QCVN 05/2020/BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020. Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất dễ cháy, n
Quy định về kiểm định trong LPG

Quy định về kiểm định trong LPG

QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th
Xây dựng Văn hóa An toàn Lao động trong doanh nghiệp

Xây dựng Văn hóa An toàn Lao động trong doanh nghiệp

An toàn lao động có vị trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất trong các doanh nghiệp. Mất an toàn lao động đã, đang và sẽ gây
Những nguyên nhân gây ra cháy nổ ở các gara ô tô

Những nguyên nhân gây ra cháy nổ ở các gara ô tô

Sự bất cẩn, thiếu an toàn trong quá trình sửa chữa hoặc do điều kiện thời tiết… là những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ trong các gara ô tô tư nhân. Bên cạnh đó, không ít gara tự ý cơi nới, mở rộng

Tel: 090306 3599