Đóng menu x

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Search Results for: rủi ro cháy nổ

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Đánh giá nguy cơ rủi ro pháp lý và tuân thủ Tuân thủ pháp lý: Đánh giá liệu việc sử dụng chất hóa học tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan. Báo cáo và giám sát: Đánh giá hệ thống báo cáo và gi
Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc của cơ sở xuất nhập khẩu khí huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí những nội dung gì?

Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc của cơ sở xuất nhập khẩu khí huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí những nội dung gì?

Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc của cơ sở xuất nhập khẩu khí huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí thuộc nhóm mấy? Căn cứ theo Khoản 16 Điều 3 của Nghị địn
Báo cáo đánh giá rủi ro trong hoạt động dầu khí được xác định theo những phương pháp luận nào? Mức rủi ro được chấp nhận trong hoạt động dầu khí là gì?

Báo cáo đánh giá rủi ro trong hoạt động dầu khí được xác định theo những phương pháp luận nào? Mức rủi ro được chấp nhận trong hoạt động dầu khí là gì?

Báo cáo đánh giá rủi ro trong hoạt động dầu khí được xác định theo những phương pháp luận nào? Theo Điều 13 Thông tư 40/2018/TT-BCT quy định như sau: Phương pháp luận đánh giá rủi ro 1. Đánh giá rủ
Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc của cơ sở xuất nhập khẩu khí huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí gồm nội dung gì?

Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc của cơ sở xuất nhập khẩu khí huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí gồm nội dung gì?

Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc của cơ sở xuất nhập khẩu khí huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí thuộc nhóm mấy? Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 53/2
Kiểm tra trên cơ sở rủi ro (RBI)

Kiểm tra trên cơ sở rủi ro (RBI)

QCVN 13:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC BÌNH CHỊU ÁP LỰC NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU, NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ NHÀ MÁY ĐẠM ***Kiểm tra trên cơ sở rủi ro (RBI)
CHIA SẺ CÁCH KIỂM TRA THIẾT BỊ PCCC – BÌNH CHỮA CHÁY BỘT

CHIA SẺ CÁCH KIỂM TRA THIẾT BỊ PCCC – BÌNH CHỮA CHÁY BỘT

Đối với những thiết bị pccc như bình chữa cháy bột, cần phải có quá trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng khoa học và thường xuyên. Điều này sẽ giúp cho thiết bị của bạn  đảm bảo được độ an toàn cho hệ t
Yêu cầu về bố trí và sắp xếp hóa chất dễ cháy, nổ

Yêu cầu về bố trí và sắp xếp hóa chất dễ cháy, nổ

Yêu cầu về bố trí và sắp xếp hóa chất dễ cháy, nổ được quy định tại Khoản 8.1 QCVN 05/2020/BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020. Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất dễ cháy, n
Quy định về kiểm định trong LPG

Quy định về kiểm định trong LPG

QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th

Tel: 090306 3599