Đóng menu x

Hỗ trợ khách hàng

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ quy định giảm
MẪU BÁO CÁO: Kết quả kiểm kê khí nhà kính

MẪU BÁO CÁO: Kết quả kiểm kê khí nhà kính

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP MẪU BÁO CÁO Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm... I. Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ... Thông
BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN Điều 22. Các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát và lộ trình quản lý, loại trừ các ch

Tel: 090306 3599