Đóng menu x

Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 4

  • Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.
  • Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

Tải thông tin khóa học: TẠI ĐÂY

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN

Người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị làm công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

II. MỤC TIÊU CHUNG

1. Kiến thức
Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động.

  • Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.
  • Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

2. Kỹ năng
Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách sơ cứu tai nạn lao động , xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất.
Thực hiện đúng các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp.
3. Thái độ
Nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình huấn luyện, có tinh thần làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

TT
Nội dung huấn luyện
Thời gian(giờ)
Tổng cộng
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
I
Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động.
1
Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở.
2
Chính sách, chế độ  về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động
3
Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
4
Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao đôn gj của cơ sở.
II
Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương.
1
Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng.
2
Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến.
3
Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.
III
Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao.
1
Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
2
Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao.
3
Phối hợp làm việc tập thể.
 IV
Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện an toàn chung.
Cộng

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN

Chứng nhận An toàn lao động nhóm 4 do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường cho cán bộ An toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Tải thông tin khóa học: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599