Đóng menu x

Khóa học điều tra tai nạn sự cố kỹ thuật

Khóa học điều tra tai nạn sự cố kỹ thuật

Đang cập nhật
Ngày khai giảng: Đang cập nhật Buổi học: 1-2 Ngày Lịch học: Hàng tháng

Khóa học điều tra tai nạn sự cố kỹ thuật nhằm tuân thủ các yêu cầu của Luật An toàn vệ sinh lao động, bộ luật lao động, luật bảo vệ môi trường và các luật chuyên ngành. Tuân thủ các yêu cầu của điều khoản của ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001,…

Khóa học cung cấp cho học viên kỹ năng điều tra tai nạn lao động, điều tra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động

Theo điều 35 của Luật an toàn vệ sinh lao động về Điều tra vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng:

 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để tiến hành điều tra tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động.
 • Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gồm có người sử dụng lao động hoặc người đại diện được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động khi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, người làm công tác an toàn lao động, người làm công tác y tế và một số thành viên khác.
 • Trường hợp tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao động phải lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra tai nạn.
 • Thời gian điều tra:
  a) Không quá 04 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nhẹ người lao động;
  b) Không quá 07 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động;
  c) Không quá 20 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên;
  d) Không quá 30 ngày đối với tai nạn lao động chết người; không quá 60 ngày đối với tai nạn lao động cần phải giám định kỹ thuật hoặc giám định pháp y. Trường hợp các vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm do cơ quan điều tra tiến hành điều tra nhưng sau đó ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì thời hạn điều tra được tính từ khi Đoàn điều tra tai nạn lao động nhận được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn.

Khóa học này bao gồm các nội dung liên quan đến điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật, sự cố môi trường, sự cố hóa chất, sự cố cháy nổ,..

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học nhằm giúp học viên:

 • Hiểu được phương pháp điều tra nguyên nhân của tai nạn và sự cố
 • Hiểu rõ và áp dụng các qui trình trong công tác điều tra tai nạn, sự cố kỹ thuật
 • Học tập các kỹ năng cần thiết trong quá trình điều tra sự cố, từ lập kế hoạch điều tra, tìm kiếm chứng cớ, phỏng vấn, phân tích nguyên nhân
 • Viết báo cáo điều tra

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Định nghĩa tai nạn lao động, sự cố, sự cố hóa chất, sự cố môi trường và phân loại sự cố
 • Yêu cầu pháp lý của việc điều tra nguyên nhân và nội dung tai nạn sự cố
 • Các ngyên tắc của điều tra tai nạn sự cố
 • Qui trình điều tra tai nạn sự cố theo quy định của pháp luật
 • Mức độ sự cố, trách nhiệm và vai trò trong điều tra
 • Phân tích nguyên nhân căn bản
 • Tổng kết điều tra sự cố và báo cáo
 • Bài học rút ra từ các ví dụ trong điều tra sự cố
 • Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm
 • Lập kế hoạch điều tra sự cố
 • Vai trò và trách nhiệm của trưởng nhóm điều tra và các thành viên.
 • Các lỗi lầm thường gặp trong điều tra sự cố.
 • Các thách thức và trở ngại trong điều tra sự cố
 • Bảo vệ hiện trường và chứng cứ
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Phân tích chứng cứ và phân tích nguyên nhân căn bản.
 • Phân tích tiềm năng thất thoát
 • Phân tích yếu tố con người.
 • Kỹ năng tổng hợp và báo cáo (các mẫu báo cáo)

Thời gian: 1-2 ngày gồm lớp học cơ bản và lớp học nâng cao.

Tải thông tin khóa học : TẠI ĐÂY

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Địa điểm: Sky Center, 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 010 040 (Ms Trâm) – 0938 040 020 (Ms Chi)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599