Đóng menu x

Sơ đồ thoát hiểm PCCC là gì? Trên sơ đồ thoát hiểm PCCC phải thể hiện những nội dung chỉ dẫn thế nào?

Sơ đồ thoát hiểm PCCC là gì? Trên sơ đồ thoát hiểm PCCC phải thể hiện những nội dung chỉ dẫn thế nào?

Sơ đồ thoát hiểm PCCC là gì?

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện nay, pháp luật không có quy định giải thích về “Sơ đồ thoát hiểm PCCC là gì?”. Tuy nhiên, có thể hiểu sơ đồ thoát hiểm PCCC là một bảng cố định được sử dụng để chỉ dẫn người dân nơi đặt các thiết bị PCCC hoặc chỉ dẫn về các lối thoát hiểm trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra.

Sơ đồ thoát hiểm PCCC phải được đặt ở nơi dễ nhìn thấy, có nhiều người thường xuyên qua lại như: thang máy, cửa ra vào, cầu thang bộ,.. Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người khi bước vào sẽ dễ dàng nhìn thấy sơ đồ thoát hiểm.

Thông thường, kích thước tiêu chuẩn của sơ đồ thoát hiểm PCCC là:

+ Ngang và dọc : 60cm x 80cm

+ Ngang và dọc : 30cm x 40cm

Trên sơ đồ thoát hiểm PCCC phải thể hiện những nội dung chỉ dẫn thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định: “2. Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy phải thể hiện đường, lối thoát nạn, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy của khu vực, tầng nhà. Tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể của cơ sở, sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy có thể tách thành các sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung nêu trên.”

Có thể thấy, pháp luật quy định sơ đồ thoát hiểm PCCC phải thể hiện đường, lối thoát nạn, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy của khu vực, tầng nhà.

Tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể của cơ sở, sơ đồ thoát hiểm PCCC có thể tách thành các sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung nêu trên.

Việc thể hiện những nội dung chỉ dẫn này trên sơ đồ thoát hiểm PCCC nhằm mục đích khi có sự cố cháy nổ xảy ra người dân có thể nhanh chóng tìm được phương án di chuyển an toàn.

Sơ đồ thoát hiểm PCCC (Hình từ internet)

Điều kiện an toàn về PCCC đối với tòa nhà chung cư cao 10 tầng như thế nào?

Tòa nhà chung cư cao 10 tầng thuộc Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Điều kiện an toàn về PCCC đối với tòa nhà chung cư cao 10 tầng căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

1. Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

b) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này;

c) Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

đ) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

e) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

….

Lưu ý: Điều kiện an toàn về PCCC đối với tòa nhà chung cư cao 10 tầng phải được người đứng đầu cơ sở tổ chức thực hiện trước khi đưa vào hoạt động và được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp trong cơ sở có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động, người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy chung của cơ sở.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)
Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
0938497066 – Ms.Tuyết

Bình luận

Tel: 090306 3599