Đóng menu x

Yêu cầu pháp luật trong Ứng phó sự cố môi trường

Yêu cầu pháp luật trong Ứng phó sự cố môi trường

Yêu cầu pháp luật trong ứng phó sự cố môi trường được ban hành trong bộ Luật Bảo vệ Môi trường 2014. Nội dung quy định nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

ĐỊNH NGHĨA
Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.” (Khoản 10, điều 3, Luật Bảo vệ Môi trường 2014). Một số sự cố môi trường thường gặp như: bão, lũ lụt, sự cố kỹ thuật, khai thác, vận chuyển,…

Để phòng ngừa những sự cố như trên, cần thiết phải lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Yêu cầu đảm bảo hiệu quả là thực hiện các hoạt động ứng phó nhanh và phù hợp. 

YÊU CẦU PHÁP LUẬT ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Theo khoản 1 điều 109 Mục 3 bộ Luật Bảo vệ Môi trường 2014 về Ứng phó sự cố môi trường.
Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau:

  1.  Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố;
  2. Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố;
  3. Sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi nhiều cơ sở, địa phương thì người đứng đầu cơ sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp ứng phó;
  4. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa phương thì người đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường. Cơ sở, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng của mình.

Khi đã xác định rõ trách nhiệm, các bên hữu quan phải lên kế hoạch xây dựng lực lượng ứng phó phù hợp. Điều 110 Mục 3 bộ Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định về việc xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường như sau:

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm xây dựng năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.
  2. Nhà nước xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường và hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường.
  3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở dịch vụ ứng phó sự cố môi trường.

Ứng phó sự cố môi trường hiện nay dù mang tính cấp bách nhưng chưa được nhiều doanh nghiệp thật sự quan tâm và biết đến. Greco Training hân hạnh là cầu nối giữa doanh nghiệp với hành động ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường. 
Hiện tại Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường đang có những khóa học về ứng phó sự cố môi trường. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn.

Bình luận

Tel: 090306 3599