Đóng menu x

Quy định xử phạt về Ứng phó sự cố Môi trường

Sự cố môi trường

Quy định xử phạt về Ứng phó sự cố Môi trường

Ứng phó sự cố Môi trường là nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch, xây dựng lực lượng và trang thiết bị để phòng ngừa sự cố môi trường của doanh nghiệp và các bên liên quan. Từ đó, có biện pháp phòng ngừa và hành động cụ thể, ứng phó nhanh, hiệu quả và giảm thiểu tối đa tác hại ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh Yêu cầu pháp luật ứng phó sự cố môi trường đã được ban hành trong bộ Luật Bảo vệ Môi trường 2014, Nhà nước cũng đưa ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp nào không thực hiện đúng quy định. Nội dung được nêu trong Nghị định 155/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Khoản 4 Điều 12. Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

Điểm đ) : Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không có nhật ký vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung; không có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định;

Khoản 2 Điều 27. Bảo vệ môi trường biển

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, chủ phương tiện vận chuyển xăng, dầu, hóa chất, chất phóng xạ và các chất độc hại khác trên biển không có kế hoạch, nhân lực, trang thiết bị bảo đảm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

Khoản 2 Điều 34. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm và bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y
Điểm c): Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định;

Điểm d):  Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo nguồn nhân lực, trang thiết bị và tổ chức đào tạo, tập huấn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định;

Điểm đ): Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; 

Điểm g) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi gây sự cố môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường;

Điểm h) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản này mà không thực hiện khắc phục sự cố, không đền bù thiệt hại theo quy định;

 

Ứng phó sự cố môi trường hiện nay dù mang tính cấp bách nhưng chưa được nhiều doanh nghiệp nắm rõ quy trình thực hiện dẫn đến bị xử phạt đáng tiếc.

Hiện tại Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường đang có những khóa học về ứng phó sự cố môi trường. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn. (Hotline: 1900 0340)

 

Bình luận

Tel: 090306 3599