Đóng menu x

Việc điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của địa phương do cơ quan nào tiến hành?

Việc điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của địa phương do cơ quan nào tiến hành?

Việc điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của địa phương do cơ quan nào tiến hành?

Căn cứ Điều 28 QĐ 12/2021/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu về điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn đầu như sau:

Điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn đầu

1. Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của chuyên ngành nào thì do cơ quan quản lý chuyên ngành đó chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra.

2. Việc điều tra cơ sở, dự án gây ra sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành.

3. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra để phối hợp điều tra. Trường hợp cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến tai nạn, sự cố gây tràn dầu phải sao hoặc phô tô lại để phục vụ việc điều tra chuyên ngành; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng phải lập biên bản bàn giao theo quy định.

4. Báo cáo tổng hợp về điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu phải gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể yêu cầu cơ quan chủ trì điều tra cung cấp các tài liệu, báo cáo trong quá trình điều tra.

Theo đó, việc điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của địa phương sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành.

Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra để phối hợp điều tra.

Việc tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 31 QĐ 12/2021/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu về tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở để khắc phục tai nạn, sự cố và phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu như sau:

Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở để khắc phục tai nạn, sự cố và phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định việc tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở để khắc phục tai nạn, sự cố và phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu.

2. Việc tạm đình chỉ và phục hồi hoạt động trở lại đối với cơ sở gây sự cố tràn dầu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định việc tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 497 066  (Ms.Phụng)

doanphung@ungphosuco.vn – trungtam@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599