Đóng menu x

Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

[​IMG]

Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Vào ngày 4&5/07/2016, ESE đã phối hợp với Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tổ chức Khóa đào tạo Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu cho khoảng 50 cán bộ công nhân viên gồm Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy Ứng cứu sự cố tràn dầu, đội tàu kéo, PCCC, bảo vệ… tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.

Khóa học Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao kiến thức và nghiệp vụ trong công tác Phòng ngừa và Ứng phó sự cố: (1) Hiểu rõ khung pháp lý của Việt Nam và Quốc tế trong Ứng cứu sự cố tràn dầu;

Cisco redesigned the CCNA 300-206 item pool program 300-206 item pool 300-206 item pool in 2013 70-347 test material to offer the certification in various 70-347 test material subspecialties 300-206 item pool related 400-051 certification exam to networking. 70-347 test material 300-206 item pool For example, the CCNA Cloud certification focuses on 70-347 test material the skills required 70-347 test material 300-206 item pool for 400-051 certification exam 400-051 certification exam cloud networking, while the CCNA Wireless certification validates an individual’s competence in wireless 400-051 certification exam local 300-206 item pool 300-206 item pool area networks (WLANs). CCNA certificates are available in the following 300-206 item pool 400-051 certification exam ten areas: cloud, collaboration, cybersecurity operations, data 400-051 certification exam center, design, industrial/IoT, 300-206 item pool routing and switching, security, service 400-051 certification exam provider 400-051 certification exam 70-347 test material 400-051 certification exam 70-347 test material 400-051 certification exam and wireless. The CCNA routing and 300-206 item pool 70-347 test material switching category is the most similar 70-347 test material to the pre-2013 CCNA program. A CCNA 70-347 test material routing and switching certification covers the fundamentals 400-051 certification exam 400-051 certification exam 70-347 test material of enterprise networking, including LAN 400-051 certification exam switching, IP 70-347 test material 400-051 certification exam addressing, 300-206 item pool 400-051 certification exam routing, 400-051 certification exam subnetting 70-347 test material and more. It assesses an 70-347 test material individual’s ability to deploy, configure, manage and troubleshoot enterprise 70-347 test material networks. In 2016, Cisco 70-347 test material updated the CCNA 300-206 item pool routing 300-206 item pool and switching 300-206 item pool certification to place 300-206 item pool more emphasis on software-defined networking (SDN), network-based analytics and network functions virtualization (NFV).

(2) Chuẩn bị các công tác phòng ngừa;

(3) Các kỹ thuật ứng phó sự cố tràn dầu khi xảy ra và một số công tác sau Ứng phó sự cố.

[​IMG]
Buổi đào tạo diễn ra ở hội trường Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè​

Song song với chương trình đào tạo, Petrolimex Sài Gòn – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè cũng đã tiến hành diễn tập công tác Ứng phó sự cố tràn dầu để vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác ứng phó sự cố. Trong đó hai kĩ thuật được sử dụng phổ biến để ngăn ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu là sử dụng bọt foam và phao quay dầu, đây được xem là công việc hết sức cần thiết đòi hỏi sự tổ chức, phối hợp mau lẹ và việc áp dụng các kỹ thuật phù hợp.
[​IMG]
Diễn tập công tác ứng cứu sự cố tràn dầu​

[​IMG]
Bọt foam được sử dụng phổ biến trong các sự cố tràn dầu​
[​IMG]
Sử dụng phao quây dầu chuyên dụng để ngăn dầu tràn​
[​IMG]
Học viên làm bài kiểm tra sau đào tạo
[​IMG]
Học viên chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc khóa đào tạo

Ngoài ra, chuyên gia đào tạo đánh giá đóng góp ý kiến cho phương án diễn tập thực tế và các giải pháp cải tiến hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Bình luận

Tel: 090306 3599