Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Quy trình ứng phó khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ

Quy trình ứng phó khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ

Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cũng không thể lường trước được. Do đó bạn và công ty bạn cần phải nắm rõ " Quy trình ứng phó khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ" để khi gặp phải các tình huống cháy
Phân cấp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Phân cấp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được ghi rõ tại điều 10 Nghị định 30/2017/NĐ-CP về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Chính Phủ ban hành ngày 21/03/20
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn được ghi rõ tại điều 7,8,9 Nghị định 30/2017/NĐ-CP về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Chính Phủ ban hành ngày 21/03/2017 c
Tình huống sự cố, thiên tai

Tình huống sự cố, thiên tai

Tình huống sự cố, thiên tai được ghi rõ tại điều 3 Nghị định 30/2017/NĐ-CP về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Chính Phủ ban hành ngày 21/03/2017 có hiệu lực từ ngày 5/5/2017.
Kinh phí chi cho công tác cứu nạn, cứu hộ

Kinh phí chi cho công tác cứu nạn, cứu hộ

Kinh phí chi cho công tác cứu nạn, cứu hộ được ghi theo điều 38 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hành ngày 18 t
Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ

Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ

Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ được ghi theo điều 16 và điều 17 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hành ngày 18 th
Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ được ghi theo điều 13 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hành ngày 1

0903063599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường