Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

Sử dụng chung bể nước sinh hoạt và nước chữa cháy

Sử dụng chung bể nước sinh hoạt và nước chữa cháy

Chào quý Trung tâm, công ty chúng tôi sử dụng chung bể nước sinh hoạt và nước chữa cháy cho nhà máy. Theo quy định thì điều này có được không ? Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường trả lời:
Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp là quy định bắt buộc phải thực hiện theo quy định của luật Việt Nam. Các định nghĩa: Sự cố là các sự kiện xảy ra không cố ý, gây ra tai nạn hoặc có khả năng gây ra tai n
Cách bảo trì bình chữa cháy

Cách bảo trì bình chữa cháy

Bảo trì thường xuyên bình chữa cháy Bảo dưỡng bình chữa cháy đê đảm bảo rằng bạn hoặc ai đó có thể xử lý được bất cứ đám cháy nào trong trường hợp có hỏa hoạn: - Đầu tiên và trước hết, hãy chắc ch
Phiếu kiểm tra bình chữa cháy

Phiếu kiểm tra bình chữa cháy

Trên là mẫu phiếu kiếm tra định kỳ phương tiện phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Với kích thước 100 x 150 (mm). Nội dung ghi rõ ngày, tháng kết quả kiểm tra, người hoặc cơ quan kiểm tra. Phiếu này sẽ
Tần suất kiểm tra bình chữa cháy định kỳ

Tần suất kiểm tra bình chữa cháy định kỳ

Tần suất kiểm tra bình chữa cháy định kỳ là bao lâu ? Trả lời: Tần suất kiểm tra bình chữa cháy là 30 ngày ( hay còn gọi là hàng tháng) TCVN 7435-2 mục 4.2 quy định như s
Nạp lại bình chữa cháy

Nạp lại bình chữa cháy

Nạp lại bình chữa cháy 4.4.1 Tất cả các loại bình chữa cháy nạp lại được phải được nạp lại sau khi sử dụng hoặc khi được thanh tra yêu cầu hoặc bảo dưỡng bị thiếu. 4.4.2 Khi tiến hành nạp l
Kiểm tra bình chữa cháy định kỳ

Kiểm tra bình chữa cháy định kỳ

Kiểm tra bình chữa cháy định kỳ 4.2.1 Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày. Bình chữa cháy phải được kiểm tra với c
Bình chữa cháy quá cũ cần loại bỏ

Bình chữa cháy quá cũ cần loại bỏ

BÌNH CHỮA CHÁY QUÁ CŨ Các loại bình chữa cháy dưới đây được coi là quá cũ và phải loại bỏ: a/ Loại axit natri cácbonát; b/ Loại bọt hoá học; c/ Loại clobrommetan hoặc cácbon tetraclorua;
Quản lý bình chữa cháy

Quản lý bình chữa cháy

Quản lý bình chữa cháy tại doanh nghiệp như thế nào là đạt yêu cầu ? https://ungphosuco.vn/phan-loai-binh-chua-chay/ Bảo quản bảo dưỡng bình chữa cháy https://ungphosuco.vn
Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy

Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy

Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy được ghi rõ trong 52/2014/TT-BCA, Thông tư này quy định về nội dung, nguyên tắc, hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có
Phân loại bình chữa cháy

Phân loại bình chữa cháy

Phân loại bình chữa cháy được ghi rõ trong 52/2014/TT-BCA, Thông tư này quy định về nội dung, nguyên tắc, hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tr
Huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

Huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

Huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy được ghi rõ trong Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
Danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy

Danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm: Phương tiện chữa cháy cơ giới (xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, máy bơm chữa cháy, tàu, xuồng chữa cháy); phương tiện chữa cháy thông dụng; tran
Khóa học phòng cháy chữa cháy nâng cao

Khóa học phòng cháy chữa cháy nâng cao

Nội dung khóa học phòng cháy chữa cháy: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy, các nghị định, thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Kiến thức pháp luật

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường