Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

Các báo cáo an toàn môi trường HSE định kỳ

Các báo cáo an toàn môi trường HSE định kỳ

Các báo cáo an toàn môi trường HSE định kỳ mà doanh nghiệp phải thực hiện, nếu quý vị có thắc mắc xin vui lòng liên hệ lại Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường. 1, Báo cáo tình hình công tác
Hồ sơ an toàn lao động tại công trường

Hồ sơ an toàn lao động tại công trường

HỒ SƠ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRƯỜNG 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2 Quyết định thành lập ban chỉ huy công trình 3 Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng 4 Quyết định bổ nhiện cán bộ an toàn
Nguyên nhân cơ bản gây tai nạn và bệnh nghề nghiệp

Nguyên nhân cơ bản gây tai nạn và bệnh nghề nghiệp

Tại sao các tai nạn và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc xảy ra? Có thể có nhiều nguyên nhân cơ bản. Đừng bằng lòng với những câu trả lời đơn giản; luôn tìm hiểu sâu hơn. Cố gắng xác định những vấn đề
Khi nào phải đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc

Khi nào phải đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc

Việc nhận diện mối nguy bao gồm kiểm tra, nhận diện yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá rủi ro tại nơi làm việc theo yêu cầu của Luật an toàn vệ sinh lao động. Vậy khi nào phải kiểm tra và đán
Checklist tự Kiểm Tra An Toàn vệ sinh lao động

Checklist tự Kiểm Tra An Toàn vệ sinh lao động

Checklist tự Kiểm Tra An Toàn vệ sinh lao động là một công cụ giúp cho cán bộ phụ trách dễ dàng kiểm tra, kiểm soát các vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc SÀN VÀ LỐI ĐI Các lối đ
Danh mục hồ sơ an toàn lao động cần cung cấp

Danh mục hồ sơ an toàn lao động cần cung cấp

Danh mục hồ sơ an toàn lao động cần cung cấp cho cơ quản quản lý nhà nước có chức năng khi thanh tra kiểm tra 1. Quyết định thành lập doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kin
An toàn về vận hành công trình dầu khí

An toàn về vận hành công trình dầu khí

An toàn về vận hành công trình dầu khí được ghi rõ trong Quyết định 04/2015/QĐ-TTg  quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí, bao gồm: Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí, t
Hệ thống quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí

Hệ thống quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí

Hệ thống quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí được ghi rõ trong Quyết định 04/2015/QĐ-TTg  quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí, bao gồm: Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác d
Tài liệu về quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí

Tài liệu về quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí

Tài liệu về quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí được ghi rõ trong Quyết định 04/2015/QĐ-TTg  quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí, bao gồm: Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thá
Mức rủi ro chấp nhận được

Mức rủi ro chấp nhận được

Mức rủi ro chấp nhận được được ghi rõ trong QCVN 11 : 2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, h
Các bước đánh giá định lượng rủi ro

Các bước đánh giá định lượng rủi ro

Các bước đánh giá định lượng rủi ro được ghi rõ trong QCVN 11 : 2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xă

0903063599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường