Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

An toàn giao thông trong hoạt động khai thác cảng biển

An toàn giao thông trong hoạt động khai thác cảng biển

An toàn giao thông trong hoạt động khai thác cảng biển tuân theo các quy định chính của pháp luật về an toàn giao thông trong hoạt động khai thác cảng biển ở các khu vực: vùng nước, vùng đất cảng,… T
An toàn giao thông tại cảng biển

An toàn giao thông tại cảng biển

Huấn luyện an toàn liên quan tới công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước là điều rất quan trọng. Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước nằm trong danh mục DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦ
an toàn lao động cho công việc dưới nước

an toàn lao động cho công việc dưới nước

Huấn luyện an toàn liên quan tới công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước là điều rất quan trọng. Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước nằm trong danh mục DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦ
An toàn công việc sông nước

An toàn công việc sông nước

An toàn công việc sông nước, an toàn sông nước Huấn luyện an toàn liên quan tới công việc trên sông, trên cảng sông, lặn dưới nước là điều rất quan trọng. Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới
an toàn công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước

an toàn công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước

Huấn luyện an toàn liên quan tới công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước là điều rất quan trọng. Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước nằm trong danh mục DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦ
Sàn thao tác lấy mẫu khí thải

Sàn thao tác lấy mẫu khí thải

Sàn thao tác lấy mẫu khí thải được quy định trong Thông tư 31/2016/TT-BTNMT  áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghi
Quy trình quan trắc môi trường lao động

Quy trình quan trắc môi trường lao động

Quy trình quan trắc môi trường lao động  được nói rõ theo Điều 37 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao đ
Nhận diện mối nguy theo ISO 45001

Nhận diện mối nguy theo ISO 45001

Nhận diện mối nguy theo ISO 45001 Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình nhận diện mối nguy một cách liên tục và chủ động. (Các) Quá trình phải tính đến nhưng không giới hạn về:
Tham gia và tham vấn của người lao động ISO 45001

Tham gia và tham vấn của người lao động ISO 45001

Tham gia và tham vấn của người lao động ISO 45001 tham vấn: sự tìm kiếm các quan điểm trước khi thực hiện một quyết định. (Chú thích 1: Tham vấn bao gồm tham gia vào vào các ủy ban an toàn & sứ
Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, thực hiện và duy trì một chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: a) bao gồm một cam kết cung cấp các
Mối nguy và rủi ro theo ISO 45001

Mối nguy và rủi ro theo ISO 45001

Mối nguy theo ISO 45001: nguồn có khả năng gây ra tổn thương và sức khỏe kém Chú thích 1: Các mối nguy có bao gồm các nguồn có khả năng gây hại hoặc các tình huống nguy hiểm, hoặc các hoàn cảnh có kh
Phạm vi hệ thống ISO 45001

Phạm vi hệ thống ISO 45001

Phạm vi hệ thống ISO 45001 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), và cung cấp hướng dẫn sử dụng nó, để cho phép các tổ chức cu
Các yếu tố thành công hệ thống ISO 45001

Các yếu tố thành công hệ thống ISO 45001

Các yếu tố thành công hệ thống ISO 45001 Việc thực hiện một hệ thống quản lý OH&S là một quyết định chiến lược và điều hành đối với một tổ chức. Thành công của hệ thống quản lý OH&S phụ thuộc
Nguồn lực ứng cứu khẩn cấp

Nguồn lực ứng cứu khẩn cấp

Nguồn lực ứng cứu khẩn cấp bao gồm nguồn lực bên trong tổ chức và nguồn lực bên ngoài của tổ chức. Nguồn lực bên trong và bên ngoài phục vụ ứng cứu khẩn cấp 1. Văn phòng điều hành hoạt động ứng cứu k

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường