Đóng menu x

Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: Xin hỏi quý Trung tâm là tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động có văn bản nào quy định không, bao lâu phải tự kiểm tra và làm như thế nào ?

Trả lời:

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường xin trả lời như sau:

Theo Điều 9 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh  thì doanh nghiệp phải tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động:

 • Người sử dụng lao động phải quy định và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động chủ động quyết định theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH.
 • Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề quy định tại Điều 8 Thông tư Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH tức là Ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 01 lần trong 06 tháng ở cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 lần trong 03 tháng ở cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất hoặc tương đương.
 • Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề khác với ngành nghề quy định tại Điều 8 Thông tư này, người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 01 lần trong một năm ở cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 lần trong 06 tháng ở cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất hoặc tương đương.

Ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

 1. Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
 2. Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.
 3. Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại.
 4. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim.
 5. Thi công công trình xây dựng.
 6. Đóng và sửa chữa tàu biển.
 7. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
 8. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 9. Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày.
 10. Tái chế phế liệu.
 11. Vệ sinh môi trường.

Nếu quý vị cần những biểu mẫu trên thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hiện tại, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường ESE vẫn đang tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập về ứng phó sự cố khác. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

 • Hotline: 19000340 (Ms.Linh)

Bình luận

Tel: 090306 3599