Đóng menu x

Trang thiết bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được phân thành bao nhiêu nhóm? Loại xe nào được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?

Trang thiết bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được phân thành bao nhiêu nhóm? Loại xe nào được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?

Trang thiết bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được phân thành bao nhiêu nhóm?

Theo Điều 25 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức ứng phó thiên tai như sau:

Chủng loại trang thiết bị

1. Trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm các nhóm sau:

a) Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường không;

b) Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường biển, đường thủy nội địa;

c) Trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu;

d) Trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

đ) Trang thiết bị cứu sập đổ công trình;

e) Trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ, sinh học hạt nhân;

g) Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt;

h) Trang thiết bị thông tin tìm kiếm cứu nạn;

i) Trang thiết bị y tế tìm kiếm cứu nạn;

k) Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn khác.

2. Hàng năm, định kỳ, các bộ, ngành, địa phương căn cứ Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định điều chỉnh số lượng chủng loại trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho phù hợp với thực tế.

Theo đó, căn cứ quy định trên thì trang thiết bị ứng phó thiên tai được phân thành 10 nhóm, bao gồm:

– Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường không;

– Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường biển, đường thủy nội địa;

– Trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu;

– Trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

– Trang thiết bị cứu sập đổ công trình;

– Trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ, sinh học hạt nhân;

– Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt;

– Trang thiết bị thông tin tìm kiếm cứu nạn;

– Trang thiết bị y tế tìm kiếm cứu nạn;

– Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn khác.

Loại xe nào được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?

Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức ứng phó thiên tai như sau:

Xe được quyền ưu tiên

1. Xe làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng được quyền ưu tiên, gồm:

a) Xe chỉ huy của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

b) Xe chuyên dụng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang vận chuyển, thực hiện nhiệm vụ;

c) Xe ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

….

Theo đó, căn cứ quy định trên thì xe làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng được quyền ưu tiên, gồm:

– Xe chỉ huy của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

– Xe chuyên dụng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang vận chuyển, thực hiện nhiệm vụ;

– Xe ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Ai có thẩm quyền cấp tín hiệu ưu tiên cho xe làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 26 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức ứng phó thiên tai như sau:

Xe được quyền ưu tiên

….

2. Tín hiệu của xe

Xe chỉ huy, xe chuyên dụng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có cờ hiệu ưu tiên “TÌM KIẾM CỨU NẠN” cắm ở đầu xe phía bên trái người lái: Cờ hình chữ nhật, khung có nét viền màu đỏ kích thước rộng 20 cm x dài 30 cm, nền cờ màu trắng, phía trái có logo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, giữa nền cờ có hàng chữ “TÌM KIẾM CỨU NẠN” màu đỏ.

3. Thẩm quyền cấp tín hiệu xe làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quyền ưu tiên do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quy định.

Theo đó, căn cứ trên quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan có thẩm quyền cấp tín hiệu xe làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quyền ưu tiên.

Bên cạnh đó, xe chỉ huy, xe chuyên dụng làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần đảm bảo có cờ hiệu ưu tiên “TÌM KIẾM CỨU NẠN” cắm ở đầu xe phía bên trái người lái:

– Cờ hình chữ nhật, khung có nét viền màu đỏ kích thước rộng 20 cm x dài 30 cm,

– Nền cờ màu trắng, phía trái có logo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, giữa nền cờ có hàng chữ “TÌM KIẾM CỨU NẠN” màu đỏ.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)
Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
0938 497 066 – anhtuyet@ungphosuco.vn (Ms.Tuyết)

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599