Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước thải được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước thải được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật?
Mục đích của "quá trình lọc" là gì?
Phương pháp cơ học là phương pháp nào sau đây?
Thứ tự lần lượt của các giai đoạn trong quá phân hủy kỵ khí là?
Câu nào sau đây không đúng khi nói về ưu điểm của quá trình kỵ khí?
Tốc độ và hiệu suất khử chất bẩn bay hơi trong nước thải phụ thuộc vào yếu tố nào?
Mục đích của việc xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý là gì?
Yêu cầu nào là sai khi vận hành bùn hoạt tính?
Bể methane thường không được đùng để xử lý nước thải nào sau đây?
Tác dụng của bể điều hòa là gì?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599