Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước thải được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước thải được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Tác dụng của máy khuấy trộn là gì?
Câu nào sau đây không phải là các chất hấp thụ thường dùng?
Mương oxy hóa gồm có mấy vùng?
Mục đích của phương pháp ozone hóa là gì?
Biện pháp hữu hiệu nhất để loại trừ kén của các loài ký sinh trùng trong nước là gì?
Phương pháp oxy hóa bằng clo không dùng để tách chất nào sau đây?
Câu nào sau đây là sai khi nói về bể lọc sinh học có lớp vật liệu không ngập trong nước?
Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp hóa lý?
Kỹ thuật xử lý nước thải có mấy nhóm phương pháp chính?
Phương pháp trích ly là gì?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599