Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước cấp được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước cấp được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Một trong các mục đích của quá trình "Clo hóa sơ bộ" là gì?
Mục đích của "quá trình khử muối" là gì?
Nước cấp là gì?
Một pha quan trọng trong quá trình xử lý chất Sắt trong nước giếng là gì?
Mục đích của "quá trình ổn định nước" là gì?
Theo QCVN 01-1:2018/BYT, ngưỡng giới hạn của hàm lượng xyanua có trong nước cấp sinh hoạt là bao nhiêu?
Khử trùng nước cấp là gì?
Câu này sau đây không phải là phương pháp lý học?
Tiêu chuẩn vệ sinh của Fecal Coliforms trong nước uống là bao nhiêu?
Theo QCVN 01-1:2018/BYT, ngưỡng giới hạn của hàm lượng Sắt có trong nước cấp sinh hoạt là bao nhiêu?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599