Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước cấp được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý nước cấp được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Kỹ thuật xử lý nước do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Khi nào cần phải áp dụng "phương pháp keo tụ" trong xử lý nước cấp?
Mục đích của "quá trình keo tụ và phản ứng tạo bông cặn" là gì?
Có thể sử dụng các chất oxy hóa mạnh nào để khử Mangan trong nước?
Tốc độ khuấy trộn như thế nào là tốt nhất?
Khử trùng nước cấp là gì?
Mục đích của "quá trình lắng" là gì?
Nước cấp là gì?
Mục đích của quá trình "Khuấy trộn hóa chất" là gì?
Các loại chất keo tụ thường sử dụng trong xử lý nước cấp là?
Đặc điểm của phương pháp hóa học trong xử lý nước là gì?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599