Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG VIỆC VÀ THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ATVSLĐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG VIỆC VÀ THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ATVSLĐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn vệ sinh lao động do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Người điều khiển thiết bị nâng phải đáp ứng các điều kiện nào?
Sau khi kết thúc sửa chữa hay điều chỉnh máy phải thực hiện những gì?
Thiết bị cầm tay sử dụng khí nén cần yêu cầu nào?
Hàm lượng Oxi ít nhất con người có thể làm việc trong không gian kín là bao nhiêu?
Thời gian khám nghiệm định kỳ trong quy trình sử dụng bình áp lực là?
Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự phục hồi lại khả năng làm việc của thiết bị khi các thông số đã giảm đến mức quy định bao gồm các loại nào sau đây?
Các thiết bị an toàn có tác dụng ngăn cách vùng nguy hiểm với công nhân trong quá trình sử dụng máy móc thường là?
Trước khi sửa chữa máy và các bộ phận của máy thì phải làm gì?
Sử dụng máy khoan cần lưu ý điều gì sau đây?
Trong quá trình gia công không được thực hiện các hành động nào?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599