Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG VIỆC VÀ THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ATVSLĐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG VIỆC VÀ THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ATVSLĐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn vệ sinh lao động do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Khi đi lại, làm việc trên cao bạn phải tuân thủ điều gì?
Trong quy trình làm việc trên máy phay người công nhân cần tuân thủ theo các yêu cầu nào sau đây?
Kỹ thuật an toàn đối với bình oxy là phải làm gì?
Máy cơ khí thường có các bộ phận cơ bản cấu thành nào sau đây?
Đâu là hành động đúng khi vận hành thiết bị nâng?
Các yêu cầu an toàn nào là đúng đối với máy móc, thiết bị?
Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện ATVSLĐ trước khi giao việc?
Phải ngừng hoạt động của xe nâng khi nào?
Bề rộng tầng bao nhiêu thì di chuyển máy khoan không cần hạ cần?
Thiết bị cầm tay sử dụng khí nén cần yêu cầu nào?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599